loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮຽບຮຽງຄືນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ

ມ.ກ. 2, 2018 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ຄະນະກົມກົດໝາຍຈາກກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ຄະນະກົມນິຕິກໍາຈາກຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ,  ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ລັດຖະກອນວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສພຊ ແລະ ກະຊວງການເງິນ.

ທັງ​ນີ້, ກໍ​ເພື່ອຮຽບຮຽງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ​ເຊິ່ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ VIII ໂດຍມີ ສສຊ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 128 ທ່ານ, ເຫັນດີ 94 ທ່ານ ເທົ່າກັບ 74%, ບໍ່ເຫັນດີ 31 ທ່ານ ເທົ່າກັບ 24% ແລະ ບໍ່ອອກສຽງ 3 ທ່ານ ເທົ່າກັບ 2%.

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຮຽບຮຽງຄືນຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນກັນຫລາຍບັນຫາ ໂດຍລົງເລິກໃສ່ບາງມາດຕາ ມີມາດຕາ 2 ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ມາດຕາ 8 ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ,  ມາດຕາ 10 ການສະໜອງສິນຄ້າ, ມາດຕາ 16 ສະກຸນເງິນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ມາດຕາ 22 ການຈັດຊື້ໂດຍກົງ ແລະ ມາດຕາ 54 ການດັດແກ້ສັນຍາ ເຊິ່ງປັບປຸງຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະມາດຕາ ເປັນຕົ້ນ ປັບປຸງເນື້ອໃນຂຽນໃໝ່ ແລະ ແຍກເນື້ອໃນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດ, ຮັດກຸມ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ສ່ອງຄອດກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ຂໍທິດຊີ້ນໍາຈາກກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບ​ບາງ​ເນື້ອ​ໃນຂອງມາດຕາ 22 ການຈັດຊື້ໂດຍກົງ  ​ແລະ ມາດຕາ 44  ການປະເມີນລະອຽດ.

(ບຸນ​ຕົ້ນ ສໍ​ລາດ​ຈຳປາ​)