loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮັບຟັງລາຍງານ ການປັບປຸງບາງບາງເນື້ອໃນ 4 ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ.

ມ.ກ. 31, 2024 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ວັນພະຫັດ, ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2024, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ 2024, ເພື່ອຮັບຟັງລາຍງານການປັບປຸງບາງມາດຕາ, ບາງເນື້ອໃນ 4 ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ວມ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຮອງປະທານ, ບັນດາທ່ານໃນຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກ-ຄະນະພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງ ແລະ ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມ, ບັນດາທ່ານຕາງໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງ ແລະ ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ໄດ້ລາຍງານການປັບປຸງເນື້ອໃນຄືນ, ບາງໝວດ, ບາງມາດຕາ ຂອງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຈໍານວນ 4 ສະບັບຄື: ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊົນລະປະທານ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ; ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍຊົດເຊີຍຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການພັດທະນາຕາມແລວທາງເສດຖະກິດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເພື່ອການເຊື່ມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ; ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລາຄາຫົວໜ່ວຍນໍ້າປະປາ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການມອບ ແລະ ຖອນສິດນໍາໃຊ້ທີດິນຂອງລັດ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ. ເຊິ່ງບັນດາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ນໍາເຂົ້າຜ່ານໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໃນຄັ້ງວັນທີ 9-12 ມັງກອນ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄໍາເຫັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກົງໄປກົງມາ ແລະໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການ.
  ບັນດາທ່ານໃນຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ໄດ້ມີຄໍາຄິດຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງ ແລະ ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ວ່າເນື້ອໃນຂອງບາງໝວດ, ບາງມາດຕາທີ່ສາມາດປັບປຸງໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດປັບປຸງໄດ້ແມ່ນຍ້ອນສາເຫດອັນໃດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽບກັບການປັບປຸງເນື້ອໃນຕ່າງໆ.
ຕອນທ້າຍປະທານໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ກ່ອນອື່ນທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຕາມຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງບັນດາທ່ານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ, ສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ສາມາດນໍາສະເໜີຕໍ່ທ່ານເຈົ້າແຂວງລົງລາຍເຊັນ, ປະກາດໃຊ້ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.
      ພາບ/ຂ່າວ: ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.