loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮອງປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ມ.ຖ. 5, 2020 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ VIII ສະບັບເລກທີ 37/ສພຊ, ລົງວັນທີ 5 ທັນວາ 2019 ກ່ຽວກັບແຜນການຕິດຕາມກວດກາຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ VIII; ໃນວັນທີ 2 ມີນາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຫລວງພະບາງ, ທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານ ສພຊ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງສຳຫລວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ຫີນຜາ ແລະ ແຮ່-ຊາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການອະນຸມັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການສຳຫລວດ, ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ຫີນຜາ ແລະ ແຮ່-ຊາຍ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີຢ່າງຈຳກັດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການເກັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຈາກການສຳຫລວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ຫີນຜາ ແລະ ແຮ່-ຊາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ສພຂ ແລະ ບັນດາ 5 ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ.

ໃນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ກົນໄກໃນການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ ຫລື ສຳປະທານທີ່ດິນ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ຫີນຜາ ແລະ ຫີນແຮ່-ຊາຍ ຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; ການຄຸ້ມຄອງການສຳຫລວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ຫີນຜາ ຈາກພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ການຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົ້ນຫີນແຮ່-ຊາຍ ຈາກພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ; ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ໃນການດຳເນີນກິດຈະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບຈາກການເຊົ່າ ຫລື ສຳປະທານ ແລະ ຜູ້ມີລາຍຮັບຈາກການດຳເນີນການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫລວດ, ຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນຫີນແຮ່-ຊາຍ; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ ແລະ ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກັບບັນດາພະແນກການຕ່າງໆ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານຮອງປະທານ ສພຊ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ​ການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມມະຕິທີ່ ສພຊ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເຊິ່ງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງສຳຫລວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ຫີນຜາ ແລະ ແຮ່-ຊາຍ ກໍລ້ວນແຕ່ແມ່ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງປະເທດລາວທີ່ເປັນທຶນຮອນໃນການພັດທະນາທີ່ໄດ້ມີການຂຸດຄົ້ນ; ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ບັນດາພະແນກການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຸກຍູ້, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນເຂົ້າໃຈກົດໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ບັນດາພະແນກການຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ແນະນຳບັນດາອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ຫລື ບ້ານ ເພື່ອພ້ອມກັນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ.