loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮອງປະທານ ສພຂ ແຂວງວຽງຈັນ ຕອບສໍາພາດການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ

ພ.ພ. 31, 2022 | ເຂດ 10 ວຽງຈັນ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ທ່ານ ລໍາໄມ ກູດລະວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ທັງເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ໄດ້ຕອບສໍາພາດກ່ຽວກັບການປະເມີນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງ ທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີທ່ານ ແກ້ວໃຈ ພົມມີ ກໍາມະການພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງວຽງຄໍາ ແລະ ທ່ານ ບົວລຽນ ພົມມະຈັນ ກໍາມະການພັກເມືອງ,ເລຂາພັກບ້ານ ນາຍບ້ານ ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ ເຂົ້າຮ່ວມຕອບຄໍາສໍາພາດ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ລໍາໄມ ກູດລະວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາ ຊົນແຂວງ, ທັງເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ສໍາລັບການຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໃນຈໍານວນ 4 ສະບັບ ແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 1 ສະບັບຄື: ຂໍ້ຕົກລົງການກໍານົດເຂດປະເມີນມູນຄ່າທີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ2318/ຈຂ.ວຈ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2019 ກ່ຽວກັບການກໍານົດລາຄາກາງໃນການຄິດໄລ່ຄ່າທໍານຽມຈົດທະບຽນການຊື້-ຂາຍ, ມອບ-ໂອນ ກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ ແລະ ສືບທອດມູນມໍລະດົກໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ທັງເປັນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສໃນການບໍລິການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ສ່ວນ 3 ກົດໝາຍ ແມ່ນອີງໃສ່ບັນດານິຕິກໍາ ຂັ້ນສູນກາງເປັນຕົ້ນ: ດໍາລັດ, ຄໍາແນະນໍາ, ຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນເທິງວາງອອກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ທ່ານ ແກ້ວໃຈ ພົມມີ ກໍາມະການພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງໆວຽງຄໍາ ຍັງໃຫ້ສໍາພາດຕື່ມອີກວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ໂດຍສະເພາະ ກໍາມະສິດທີ່ດິນ, ການຫັນປ່ຽນປະເພດດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ສໍາພາດ ທ່ານ ບົວລຽນ ພົມມະຈັນ ກໍາມະການພັກເມືອງ, ເລຂາພັກບ້ານ ນາຍບ້ານ ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ ກ່ຽວກັບການເກັບລາຍຮັບພາສີທີ່ດິນ ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງຕົວເລກອາກອນຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ພາຍໃນບ້ານໂນນສະຫວ່າງ ແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມ ຕາຕະລາງ 03 ຂອງຫ້ອງການອາກອນມອບໃຫ້ແຕ່ລະປີ.