loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ.

ມ.ຖ. 5, 2023 | ເຂດ 17 ອັດ​ຕະ​ປື

ໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2023. ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງສະໜາມໄຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂັ້ນເມືອງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ ຂຽນໄຊຍະວົງ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທັງເປັນຜູ້ຊີນໍາວຽກງານຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່່າ. ມີທ່ານ ແຫວນຄໍາ ປະທຸມມະແສງ ປະທານຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່່າສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ, ຫ້ອງການຂອງເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍວີຊາການຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມ.​
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍລົງເລີກວຽກງານ ປະກັນສຸຂະພາບ, ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈາກທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນ: ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ສາເຫດ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ວີທີທາງແກ້ໄຂ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານປະກັນສັງຄົມ, ວຽກງານສະຫວັດດີການ ແລະ ວຽກງານສຸຂະພາບ, ການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ມູນຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ພົ້ນທຸກ,ຜູ້ມີລາຍຮັບປາຍກາງ, ຜູ້ມີລາຍຮັບສູງ, ການປັບປຸງລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອສົງເຄາະ ແລະ ບັນເທົາທຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ,ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ປະສົບໄພ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຢູ່ເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາ ສະບັບເລກທີ 0476/ສທ, ລົງວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2019 ກ່ຽວກັບກົນໄກການເກັບເງີນສົມທົບ, ການຈ່າບເງີນ ແລະ ການໄລ່ຄ່າບໍລິການສໍາລັບກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາແຫ່ງຊາດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຮງໝໍເມືອງທີ່ໃຫ້ບໍລິການຄົນເຈັບທີ່ນໍາໃຊ້ບັດປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ ລະບົບກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, ການຕິດຕາມກວດກາ ປະເມີນຜົນ ລະບົບການຈັດຊື້ຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບແຕ່ລະແຫ່ງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາລົງທຶນຂອງບັນດາໂຄງການ ແລະ ຫົວຫນ່ວຍ ທຸລະກິດ ໃນການນໍາໃຊ້ສັນຍາແຮງງານ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແຮງງານໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິດທິ ແລະ ສະຫວັດດີການຕາມກົດຫມາຍແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກ່ຽວຂ້ອງ. ຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ເກັບກໍາ, ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງດ້ານຕັ້ງໜ້າ, ຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ສາເຫດ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານນໍາໄປລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX.
(ພາບ-ຂ່າວ:ສພຂ ອັດຕະປື)