loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ ເສດຖະກິດ,​ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ລົງຕິດຕາມກວດກາ.​

ມ.ຖ. 8, 2023 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2023 ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ,​ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກຳຢູ່ສູນ 10 ແຂວງ, ບ້ານດອນແກ້ວ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ນຳພາໂດຍທ່ານ ສີພອນ ອິນຕະວົງ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ,​ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ 3 ທ່ານ,​ ຍິງ 1 ທ່ານ.
ການລົງຕິດຕາມກວດກາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນລົງຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກຳຂອງສູນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ, ມີຫລາຍກິດຈະກຳທີ່ສູນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ປັດຈຸບັນກິດຈະກຳທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່,​ ກາຍລ້ຽງງົວ,​ ການກ້າເບ້ຍໄມ້ ແລະ ຍັງມີການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສົນໃຈດ້ານກະສິກຳ.
ຜ່ານການລົງຕິດຕາມກວດກາເຫັນວ່າ ບັນຫາຫລັກໆຂອງສູນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຊຸມຊົນແມ່ນເລື່ອງກິ່ນເໝັນຈາກມູນສັດ, ເຊິ່ງສົ່ງກິ່ນໄປບໍບິເວນກວ້າງ ເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.​ ດັ່ງນັ້ນ, ທາງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກໍ່ຄືຄະນະກຳມະການ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທາງສູນປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໂດຍການເຮັດອ່າງບຳບັດ ແລະ ແປຮູບມູນສັດໃຫ້ເປັນປຸຍ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
ຂ່າວ ແລະ ພາບ : ແຂກ ເພັດໜູພັນ