loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ອົບຮົມການຮັບຕ້ອນ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ

ມ.ຖ. 27, 2024 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) – ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການຮັບຕ້ອນ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ໃຫ້ແກ່ພະ ນັກງານຂອງກຳມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ແລະ ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສພຂ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2024 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ ປະທານກຳມາທິການຍຸຕິທຳ; ເຂົ້າຮ່ວມມີຮອງປະທານກຳມາທິການ, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ລັດຖະກອນວິຊາການຂອງກຳມາທິການຍຸຕິທຳ, ພະນັກງານຂອງບັນດາກຳມາທິການ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການ ສພຊ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານປະທານ-ຮອງປະທານ, ພະນັກງານຂອງຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສພຂ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການຮັບຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ, ຮັບຕ້ອນ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ກົນໄກການຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ທັງເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງສູນກາງ ກັບ ທ້ອງຖິ່ນ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສາມາດກຳໄດ້ກ່ຽວກັບກົນໄກການຮັບຕ້ອນ ແລະ ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງໃນການຮັບຕ້ອນ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຜູ້ມາຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕິດ ຕາມກວດກາຂອງ ສພຊ ແລະ ສພຂ ໃນຖານະເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ມີຜົນສັກສິດຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ນາງ ກັນທິນາ ປ້ານອິນຫວນ ຫົວໜ້າກົມຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຍຸຕິທຳ, ກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ໄດ້ສະເໜີບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຮັບຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ, ການຮັບຕ້ອນ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາປະຊາຊົນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ພ້ອມນັ້ນ, ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ທັງໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມເຮັດບົດເຝິກຫັດໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ການຮັບ, ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາປະຊາຊົນ ທັງລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງກຸ່ມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຂອງແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອນຳເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວນຳໄປປັບໃຊ້ເຂົ້າໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ.
(ຂ່າວ ແລະ ພາບ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)