loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ອັດຕາການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ພຽງ 3,3%

​ພ.ຈ. 2, 2020 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ຂປລ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດ້ານເສດຖະກິດ ມະຫາພາກພາຍໃນ ຂອງ ສປປ ລາວ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາເຫັນວ່າ ອັດຕາການເຕີບໂຕ ເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດເຮົາ (GDP) ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ພຽງ 3,3% (ແຜນດັດແກ້ 3,3% ຫາ 3,6%) ມູນຄ່າຕາມລາຄາປີປະມານ 173.138 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ຂະແໜງກະສິກໍາ ຂະຫຍາຍຕົວ ຕາມແຜນດັດແກ້ 2,3% ກວມເອົາ 16,6% ຂອງ GDP; ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຂະຫຍາຍຕົວ 9,8% ກວມເອົາ 33% ຂອງ GDP (ແຜນດັດແກ້ຂະຫຍາຍຕົວ 6,8%); ແລະ ຂະແໜງ ບໍລິການແມ່ນຕິດລົບ 1,6% ກວມເອົາ 39,5% ຂອງ GDP (ແຜນດັດແກ້ຂະຫຍາຍຕົວ 1,7%). ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ລາຍງານ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2021 ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ ສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາ ແຫ່ງຊາດຫລັກຫົກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສຳລັບມູນຄ່າການ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 75.267 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 67,79% ຂອງແຜນດັດແກ້, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ຂອງປີຜ່ານມາຫລຸດລົງ 5,6%. ໃນນັ້ນ, ການສົ່ງອອກປະຕິບັດໄດ້ 4.278 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 70,84% ຂອງແຜນດັດແກ້ (6.039 ລ້ານໂດລາ), ການນໍາເຂົ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 3.824 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 64,68% ຂອງແຜນດັດແກ້ (5.912 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ສາມາດເກີນດຸນ 454 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນການ ໃຫ້ເກີນດຸນ 127 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ຄາດວ່າໝົດປີມູນຄ່າ ການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຈະສາມາດປະຕິບັດ ໄດ້ບັນລຸແຜນດັດແກ້ 11.951 ລ້ານໂດລາສະຫະ ລັດ ຫລື 111.024,79 ຕື້ກີບ. ສ່ວນການຈໍລະຈອນ ສິນຄ້າພາຍໃນ ປະຕິບັດໄດ້ 45.967 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 70,34% ຂອງແຜນດັດແກ້, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,73%, ຄາດຄະເນໝົດປີ ຈະສາມາດ ບັນລຸໄດ້ ຕາມແຜນດັດແກ້ 65.347,02 ຕື້ກີບ. ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂຫລາຍບັນຫາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະປິດ ດ່ານຊາຍແດນ ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ສາມາດດໍາເນີນໄປ ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ; ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄອງລາຄາ ສິນຄ້າບໍລິໂພກ-ອຸປະ ໂພກທີ່ຈໍາເປັນ ເຊັ່ນ: ລາຄາເຂົ້າ, ຊີ້ນ, ປາ, ອາຫານ, ຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ເຈວລ້າງມື ແລະ ເຫລົ້າຂ້າເຊື້ອ ເພືີ່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສວຍໂອກາດ ໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດ ພະຍາດໂຄວິດ-19. ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່: ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 29.787 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 15.395 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 71,85% ຂອງແຜນດັດແກ້, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 34%. ຄາດຄະເນໝົດປີຈະສາມາດຜະລິດໄດ້ 40.621 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ມີມູນຄ່າປະມານ 20.964 ຕື້ກີບ. ສໍາລັບດ້ານແຮ່ທາດ: ຜະລິດໄດ້ 7.704 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 71% ຂອງແຜນດັດແກ້. ຄາດຄະເນໝົດປີ ການຜະລິດແຮ່ທາດ ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 10.851 ຕື້ກີບ, ເຫັນວ່າຈະປະຕິບັດ ໄດ້ຕາມແຜນດັດແກ້. ຄາດໝາຍດ້ານງົບປະມານ ດ້ານລາຍຮັບ: ຮອດທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 14.674 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 64,57% ຂອງແຜນດັດແກ້. ໝົດປີຈະສູ້ຊົນໃຫ້ປະຕິບັດ ໄດ້ຕາມແຜນດັດ ແກ້. ການດຸ່ນດ່ຽງງົບ ປະມານຕາມຕົວເລກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ 9 ເດືອນ ມີການຂາດດຸນ 3.228 ຕື້ກີບ. ຈະສືບຕໍ່ສູ້ຊົນລະດົມທຶນ ດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ ການຂາດດຸນ ແລະ ຊໍາລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ເນື່ອງຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ທີ່ແກ່ ຍາວມາຫລາຍປີ, ບັນຫາໄພທໍາມະຊາດ ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ໂດຍກົງໜັກໜ່ວງ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງພວກເຮົາ ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄາດໝາຍ ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸ ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.