loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສໍາເລັດ ການລົງພົບປະປະຊາຊົນ ຢູ່ເມືອງຮຸນ.

ກ.ພ. 23, 2022 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

     ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 15-17 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ທອງຄານ ວັດສະດາກອນ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປກຊ-ປກສ(ສພຂ), ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຮຸນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສີວັນ ທະວີໄຊ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຮຸນ ໄດ້ສຳເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II ຢູ່ເມືອງຮຸນ ຈໍານວນ 2 ກຸ່ມບ້ານຄື: ກຸ່ມບ້ານນາຊຽງດີ ແລະ ກຸ່ມບ້ານສີບຸນເຮືອງ ລວມທັງໜົດ 6 ບ້ານຄື: ບ້ານນາຊຽງດີ, ບ້ານກີວຫຍາບ, ບ້ານອຸດົມ, ບ້ານໄຊມຸງຄຸນ, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ແລະ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ ມີຄະນະພັກຮາກຖານ, ຄະນະໜ່ວຍພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນຂອງບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 810 ຄົນ, ຍິງ 379 ຄົນ.
     ການລົງເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອພົບປະໂອ້ລົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນໍາເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈທີ່ໄດ້ນໍາເຂົ້າຜ່ານໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II, ທີ່ອອກເປັນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ບົດສັງລວມຫຍໍ້ເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ, ຂອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ມະຕິກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາພະ ລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ (2021-2030), ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 5 ປີ (2021-2025); ມະຕິກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021, ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
     ຜ່ານການເຜີຍແຜ່ບັນດາເນື້ອໃນຕ່າງໆເຫັນວ່າປະຊາຊົນມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈດີພໍສົມຄວນ ແລະ ຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດຂັ້ນຕ່າງໆ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊິ່ງຄໍາສະເໜີດັ່ງກ່າວທາງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຊີ້ແຈງກັບທີ່ແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ບາງຄຳສະເໜີທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງນັ້ນ ແມ່ນຈະນຳມາຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລືກັບພະແນກການ, ອົງການກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໆໄປ.
     ພ້ອມກັນນັ້ນການລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະໂອ້ລົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນຄັ້ງນີ້ ທາງທິມງານຍັງໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງນຸງຮົ່ມຈໍານວນຫນຶ່ງມາມອບ      ໃຫ້ປະຊົນຊົນພາຍໃນບ້ານຕື່ມອີກ.