loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທີ່ເປັນເສນາທິການ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການແກະຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ

ທ.ວ. 23, 2022 | ເຂດ 13 ສະ​ຫວັນນະເຂດ

ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານວິຊາການກໍ່ຄືພະນັກງານທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ  ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 22 ທັນວາ 2022 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ເຊິ່ງເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ນາງ ພູທອນ ແກ້ວພູວົງ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີບັນດາທ່ານປະທານ-ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າ – ຮອງຫົວໜ້າຂະແໝງ ພ້ອມທັງພະນັກງານວິຊາການທັງໝົດພາຍໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້.

       ພາຍຫຼັງທີ່ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່າວຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແລ້ວ, ປະທານກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ພ້ອມທັງກ່າວເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ໃນນັ້ນທ່ານປະທານກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເປັນຕົ້ນ: ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນໃນການແກະຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ, ເພື່ອສ້າງປຶ້ມປະມວນ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງ, ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະໝອງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ພະນັກງານເສນາທິການ, ບັນດາອົງການລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ວິທະຍາກອນ ກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມຕາມແຕ່ລະຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້: 1. ການປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ອຸປະກອນ ເຂົ້າໃສ່ວຽກງານແກະຄໍາເຫັນ, 2. ບຸກຄະລາກອນທີ່ຈະມາບັນທຶກ ແລະ ຕັດແບ່ງສຽງ, 3. ວິທີການແກະຄໍາເຫັນ, 4. ການກວດແກ້ບັັນດາເນື້ອໃນ, 5. ການສ້າງປຶ້ມປະມວນ, ໃນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ນັກສໍາມະນາກອນປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ, ສອບຖາມບາງບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ທັນລະອຽດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທາງວິທະຍາກອນກໍ່ໄດ້ອະທິບາຍ ແລະ ຊີ້ແຈງບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢ່າງກົງໄປກົງມາ ພ້ອມທັງໄດ້ນໍາພານັກສໍາມະນາກອນປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການແກະຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ແທນກອງປະຊຸມອີກດວ້ຍ. ທ້າຍສຸດ ປະທານກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ກໍ່ໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ພ້ອມທັງຊີ້ນໍາໃຫ້ພະນັກງານທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຈົ່ງນໍາໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃນຊຸດນີ້ ເອົາໄປໝູນໃຊ້ໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ ໂດຍສະເພາະພະນັກງານທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມຕ້ອງໄດ້ຊຸມທຸກຊະຕິບັນຍາ ເຮື່ອແຮງເຂົ້າໃສ່ເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸມທຸກໆສະໄໝ ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ.