loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກຳມະການຂອງກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

ມ.ຖ. 6, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກຳມະການຂອງກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວຽກງານ ແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນວັນທີ 6 ມີນາ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ປະທານກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ທ່ານ ດຣ. ນາງ ເພຍ ບິດໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອຸຍນີເຊັບ ປະຈຳລາວ, ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຜູ້ທີ່ເປັນກຳມະການຂອງກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ 18 ແຂວງ; ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຊ່ຽວຊານຈາກອົງການ (UNICEF) ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແມ່ ແລະ ເດັກ; ກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ, ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ CRC ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລ້າງທຸກຮູບແບບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ CEDAW ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ເປັນຕົ້ນ: ສະພາບການຂອງເດັກໃນ ສປປລາວ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ SDGs ແລະ ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນພາກລັດໃຫ້ແກ່ເດັກ; ວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ພ້ອມທັງລົງເລິກດ້ານການເງິນ ແລະ ວຽກງານການສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່; ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ; ການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ການສັກຢາກັນພະຍາດລົງເລິກສະພາບ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ດ້ານງົບປະມານ; ສິ່ງກີດຂວາງທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກບໍ່ສາມາດພັດທະນາໄດ້ເຕັມສ່ວນໃນຮຸ່ນຄົນ ປີ 2030 ການວິໄຈຄວາມຂາດເຂີນຂອງເດັກທີ່ທັບຊ້ອນໃນຫຼາຍດ້ານຢູ່ໃນ ສປປລາວ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກຳມະການຂອງກຳມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຫຼາຍ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກໍາກ່ຽວກັບສະພາບລວມ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ງົບປະມານ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກໃນ ສປປລາວ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານທີ່ເປັນພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແຕ່ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມຈຳກັດດ້ານງົບປະມານ, ສິ່ງເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ກໍຄືບັນດາຄາດໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນ 43 ຄາດໝາຍໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ທີ່ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX. ດັ່ງນັ້ນ ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການຈາກ ອົງການຢູນີເຊັບປະຈຳລາວ; ເນື້ອໃນທີ່ຈະນໍາມາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ 10 ຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນ ເຊິ່ງເປັນບົດຮຽນຈາກພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.
ສະນັ້ນ, ໃນນາມປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ຈົ່ງໄດ້ສຸມສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນແລກປ່ຽນຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດກຳໄດ້ບັນດາເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ສືບຕໍ່ນຳໄປຄົ້ນຄວ້າ, ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຖານະເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)