loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວຽກງານການເງິນໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນ ສພຊ

ກ.ພ. 12, 2022 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວຽກງານການເງິນຂອງລັດ, ກົມການເງິນສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານການເງິນຂອງລັດ ແລະ ງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ພາຍໃນ ສພຊ ໃນວັນທີ 12-13 ກຸມພາ 2022 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄໍາ ລາຊະສິມມາ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີທ່ານ ບຸນທັນ ບຸນວິໄລ ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຜູ້ຊີ້ນຳກົມການເງິນ, ມີຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວຫນ້າ-ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ ໄດ້ມີຄຳເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫາຍ ເພາະຕິດພັນກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເປັນເສນາທິການໃນຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊິ່ງຕິດພັນກັບການຂຶ້ນແຜນວຽກ, ແຜນຄົນ ແລະ ແຜນເງິນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ, ການເຝິກອົບຮົມສຳມະນາຕ່າງໆ ໃຫ້ບັນດາກົງຈັກທີ່ຕົນສັງກັດຢູ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັລະບຽບການທີ່ໄດ້ກຳນົດ ທັງຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາທ່ານນັກກອົບຮົມ ໄດ້ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າເຖິງຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ​ລະບຽບ​ຫຼັກການ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ເງິນ ເພື່ອໃຫ້ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບ ທັງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມລະບຽການຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຮັບຟັງການສະເໜີບົດຮຽນຂອງວິທະຍາກອນ ສຸມສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະບັນຫາ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ຖ້າມີອັນໃດບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ບໍ່ທັນຈະແຈ້ງກໍໃຫ້ຍົກຄຳຖາມ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ດໍາເນີນໄປດ້ວຍຜົນສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້.

ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2022; ການສ້າງແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້ການກອົບຮົມ, ສຳມະນາທີ່ນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ; ການປະກອບເອກະສານ ເພື່ອອອກຄຳສັ່ງຈ່າຍເງິນສົດຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງສພຊ; ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍພະນັກງານລັດຖະກອນພາຍໃນ ສພຊ; ຂັ້ນຕອນການປະສານງານພາຍໃນ ສພຊ ລະ ການປະສານງານກັບຜູ້ໃຫທຶນຊ່ວຍຫຼືອລ້າ; ການປະກອບເອກະສານ, ການ້າງແຜນກິດຈະກຳ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານກອງປະຊຸມທີ່ນຳໃຊ້ງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ; ແນະນຳວິທີການ ແລະລະບຽບການວ່າດ້ວຍການເບີກຈ່າຍງົບປະມານທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານດ້ວຍກົງ; ການສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະການລາຍງານທີ່ນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

(ພາບ ແລະຂ່າວ: ກົງທະນູຄໍາ ພິພັດເສລີ)