loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ

ກ.ພ. 25, 2022 | SlideMobile, ຂ່າວກອງປະຊຸມ

          (ສພຊ) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກມູນນິທິ ເວສມິນສເຕີ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ (WFD), ກອງປະຊຸມສໍາມະນາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ ປະທານກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ; ມີບັນດາທ່ານຮອງປະທານກຳມາທິການ, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ກຳມະການຂອງກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ 6 ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.             ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີບົດກ່ຽວກັບຫລັກການ, ກົນໄກ ແລະ ວິທີການສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕິດພັນກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ຫລັກການ, ກົນໄກ ແລະ ວິທີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານແຜນງົບປະມານ ແລະ ການສ້າງແຜນການໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ; ຫລັກການ, ກົນໄກ ແລະ ວິທີການສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຕິດພັນກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ພ້ອມທັງໄດ້ແບ່ງກຸ່ມເຮັດບົດເຝີກຫັດຕົວຈິງ ແລະ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ເນື້ອໃນຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ.

(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)