loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນການຮັບມືກັບອາດຊະຍາກຳທາງປະມົງໃນອາຊຽນ

ກ.ພ. 16, 2022 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ່ານ ປອ. ສຸລາພອນ ອິນທະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ທ່ານ ຄໍາຕັນ ທາດາວົງ ຫົວໜ້າກົມເສດຖະກິດຜະລິດ, ກຳມາທິການເສດຖະກິດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລາຍງານກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນການຮັບມືກັບອາດຊະຍາກຳທາງປະມົງໃນອາຊຽນ (ຮູບແບບທາງໄກ) ໂດການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ກິດຕິເສດາບິນດິດ ຢບ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຜູ້ທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ າຊະອານາຈັກໍາປູເຈຍ ດຍມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກບັນດາລັດຖະສະພາສະມາຊິກສະມັດຊາລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ (AIPA), ລັດຖະສະພາສັງເກດການຂອງ AIPA, ກອງເລຂາ AIPAແລະ ກອງເລຂາມູນລະນິທິອານຸລັກສາກົນ (ICCF) ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ ໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳການປມົງ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການໃຊ້ຄຳສັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາດຊະຍາກຳການປະມົງ ຈາກນັກຊ່ຽວຊານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຈາກອາດຊະຍາກຳການປມົງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ ໃນການຮັບມືກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາລະບົດບາດຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ໃນການກຳນົດນິຕິກຳ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານັ້ນ.

ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ປອ. ສຸລາພອນ ອິທະວົງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນນະໂຍບາຍພາຍໃນ, ການຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສະພາບບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ມາດຕະການທີ່ສຳຄັນ ຂອງ ສປປລາວ ໃນການຮັບມືກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃນນາມຄະນະຜູ້ແທນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ພ້ອມໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜນການຕໍ່ຕ້ານການກະທຳທີ່ຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ໃນວຽກງານການປມົງອາຊຽນ.