loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສຳມະນາວຽກງານກຳມາທິການລັດຖະສະພາ ຄັ້ງທີ 3

ສ.ຫ. 26, 2022 | SlideMobile, ຂ່າວກອງປະຊຸມ

​(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-25 ສິງຫາ 2022 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ກຳມາທິການລັດຖະສະພາໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາໄອປາ ທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈັດໃນແບບເຊິ່ງໜ້າສຳລັບພະນັກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ແບບອອນລາຍສຳລັບພະນັກງານສະມາຊິກລັດຖະສະພາໄປອາ ເຊິ່ງມີ 4 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມຄື: ກຳປູເຈຍ, ຟີລິບປິນ, ໄທ ແລະ ລາວ ໂດຍການກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ປອ. ບຸນທັນ ບຸນວິໄລ ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ.
​ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອການສົ່ງເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານກຳມາທິການຂອງລັດຖະສະພາ ຄັ້ງທີ 3 ຂອງສູນລັດຖະສະພາອາຊີ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບວຽກງານຄະນະກຳມາທິການລັດຖະສະພາໃນສະພາການາດາ (ລະດັບຊາດ) ຈາກທ່ານ John Christopher ຜູ້ອໍານວຍການດ້ານການພັດທະນາຄວາມສາມາດ, ​ສູນຄົ້ນຄວ້າລັດຖະສະພາແຫ່ງອາຊີ (PCAsia) ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການສາຍບັນທຶກວີດີໂອ ກ່ຽວກັບລະບົບວຽກງານຄະນະກຳມາທິການໃນສະພານິຕິບັນຍັດຂອງອອນທາຣຽວ, ການາດາ (ລະດັບແຂວງ) ຈາກທ່ານ Michael Morden ຜູ້ອໍານວຍການຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ,​ ສະພານິຕິບັນຍັດຂອງອອນທາຣຽວ ການາດາ; ໄດ້ຮັບຟັງການແລກປ່ຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງຄະນະກໍາມາທິການລັດຖະສະພາຈາກ 4 ປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ປະກອບມີ: ພາລະບົດບາດຂອງກໍາມາທິການ; ໜ້າວຽກຂອງພະນັກງານໃນກຳມາທິການ; ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກໍາມາທິການ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຄະນະກໍາມະການທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະກໍາມາທິການ ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີບົດ ໂດຍຜ່ານລະບົບຊູມ (ZOOM) ກ່ຽວກັບລະບົບວຽກງານຄະນະກໍາມາທິການໃນລັດຖະສະພາຂອງສະວິດ ຈາກທ່ານ Michael Ruch ຮອງເລຂາທິການຄະນະກໍາມະການສິ່ງແວດລ້ອມ, ການວາງແຜນພື້ນທີ່ ແລະ ພະລັງງານ, ຝ່າຍບໍລິການລັດຖະສະພາສະວິດ ແລະ ຈາກທ່ານ Nicolas Reist ຮອງເລຂາທິການ, ຄະນະກໍາມະການຕຸລາການ ແລະ ນັກວິເຄາະນະໂຍບາຍ, ຄະນະກໍາມະການດ້ານກົດໝາຍ, ຝ່າຍບໍລິການລັດຖະສະພາສະວິດ.
​ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໄດ້ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງພະນັກງານພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາໄອປາ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ຈາກທ່ານ John Christopher.
(ຂ່າວ: ນາງ ນິດຕາ ຄຸນປາກດີ, ພາບ: ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)