loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສຳມະນາຍົກສູງຄຸນນະພາບດ້ານເນື້ອໃນທີ່ຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6

​ພ.ຈ. 8, 2018 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນທີ 7-9 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີກອງປະ ຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ ການຍົກສູງຄຸນນະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາໃນ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄໍາມີ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ເຂົ້ານຮ່ວມມີບັນດາຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ), ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຈາກ ສສຊ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ເນື້ອໃນຕ່າງໆ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບັນດາເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ; ເພື່ອ ຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນິນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ ການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາຕ່າງໆ ມີຄຸນນະພາບຮັບປະກັນການປະຕິບັດພາລະບົດ ບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ສສຊ ໄດ້ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍທີ່ມີລັກສະນະ ວິຊາການ, ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືການປະຕິບັດພາລະບົດ ບາດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ມີຄຸນນະພາບນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.

ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີທັງໝົດ  7 ເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້: ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດແບ່ງປະເພດທີ່ດິນ ແລະ ລະດັບຄວາມສໍາຄັນ ຂອງປະເພດທີ່ດິນ ລວມທັງຊັດສ່ວນທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ; ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດິນ; ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ພົວພັນກັບສິດຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ, ສິດຄອບຄອງທີ່ດິນລວມໝູ່, ສິດຄອບຄອງທີ່ດິນຂອງຍິງ-ຊາຍ, ການເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ການເຊົ່າທີ່ດິນ; ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບເນື້ອໃນສໍາຄັນ ແລະ ບັນຫາພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ກໍານົດເຂົ້າໃໝ່ໃນເນື້ອໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ; ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບ.

ໃນບົດກ່າວເປີດ, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນເນັ້ນໃຫ້ບັນດາທ່ານຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈົ່ງໄດ້ພ້ອມກັນສຸມເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ໂດຍຍົກເອົາບົດຮຽນ, ປະສົບປະການຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ສະພາບການຕົວຈິງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ ເພື່ອຍົກຂຶ້ນມາແລກປ່ຽນ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ກອງປະຊຸມ, ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງເອກະສານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດເຮົາ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຍາວນານ, ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

(ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ)