loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສຳມະນາກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະພາຍໃຕ້ກົນໄກທົບທວນປະຈໍາໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດ

ທ.ວ. 20, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

        (ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1920 ທັນວາ 2021ໍາມາທິການການຕ່າງປະເທດ, ສະ ພາແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະພາຍໃຕ້ກົນໄກທົບທວນປະຈໍາໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດ ຮອບວຽນທີ 3 ທີ່ ສປປລາວ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກບັນດາທ່າສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາກໍາມາທິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ຢູ່ທີ່ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ ປະທາກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍສິດທິດມະນຸດ ຂອງ ສປປລາວ, ມີບັນດາທ່ານປະທາກຳມະທິການຍຸຕິທຳ, ປະທານກຳມາທິການບັນດາເຜົ່າ,ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ, ບັນດາທ່ານຮອງປະທານ ກຳມາທິການ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວວຽງຈັນ,  ຮອງຫົວຫນ້າສະຖານບັນນິຕິກຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ເຂົ້ຮ່ວມ.

        ​ທັງນີ້,ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ໂຄສະນາ ເຜີຍ​ ແຜ່​, ສ້າງຄວາມຮັບ​ຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ​ກ່ຽວກັບການຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານສິດທິມະນຸດ, ກົນໄກສິດທິມະນຸດຂອງ ສປປລາວ, ການເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການທົທວນປະຈຳໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດຮອບວຽນທີ 3, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິດທິມະນຸດ ຂອງ ສປປລາວ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ລວມທັງການປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປລາວ ເຂົ້າເປັນພາຄີ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ​ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ໃນ​ນາມ​ຜູ້ເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນ, ຜູ້ສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍ, ບັນດາກົດໝາຍ  ແລະ ນິຕິກຳ  ໃຫສາມາດ​ກໍາ​ໄດ້ ​ເພື່ອ​​ເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ ​ແລະ ​ໄດ້​ຮັບ​ການຄໍານຶງ​ເຖິງ​​ການ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານຂອງຕົນ.

        ໂອກາດດັ່ງກ່າ, ທ່ານປະທາກອງປະຊຸມ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດ; ການເຂົ້າຮ່ວມການທົບທວນປະຈໍາໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດ (UPR) ແລະ ການພົບປະສົນທະນາດ້ານສິດທິມະນຸດກັບຕ່າງປະເທດ ິ່ງເປັນການຊີ້ແຈງອະທິ ບາຍໃຫ້ວົງຄະນາຍາດສາກົນ  ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນທໍາຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບາ ໃນກາສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດຖະບານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງ ສປປລາວ ທັງເປັນການເສີມຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນນະໂຍບາຍການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຮັບຮອງກົດໝາຍ, ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາ ລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສາກົນທີ່ເກີດຈາກຂໍ້ຕົກລົງ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີ່ ສປປລາວ ໄດ້ເຊັນກັບຕ່າງປະເທດ.