loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສານປະຊາຊົນ ແຂວງເຊກອງ ເອົາໃຈໃສ່ຕັດສິນຄະດີໃຫ້ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໄສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ

ກ.ພ. 3, 2023 | ເຂດ 16 ເຊກອງ

         ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ສົມຈິດ ວໍລະວົງ ປະທານສານປະຊາຊົນແຂວງເຊກອງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຊກອງ ຊຸດທີ II ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄະນະພັກ-ຄະນະນໍາສານປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ສະມາຊິກພັກ, ຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທໍາ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ຕິດພັນກັບການປັບປຸງແບບແຜນ ແລະ ກົນໄກການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປງໃສ, ຍຸຕິທໍາ, ຖືກ ຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.
           ໃນປີ 2022 ຜ່ານມາ ມີຄະດີເຂົ້າສານປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນເຂດ I ທັງໝົດ 87 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 64 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 73,56% ແລະ ຍັງຄ້າງ 23 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 26,44% ໃນນີ້ມີຄະດີອາຍາ 21 ເລື່ອງ ແກ້ໄຂແລ້ວ 21 ເລື່ອງ, ມີການອຸທອນ 1 ເລື່ອງ; ຄະດີແພ່ງ 35 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 23 ເລື່ອງ, ຍັງຄ້າງ 12 ເລື່ອງ; ຄະດີການຄ້າ 13 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 8 ເລື່ອງ, ຍັງຄ້າງ 5 ເລື່ອງ, ມີການອຸທອນ 1 ເລື່ອງ; ຄະດີເດັກ 5 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 4 ເລື່ອງ, ຍັງຄ້າງ 1 ເລື່ອງ; ຄະດີຄອບຄົວ 7 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 4 ເລື່ອງ, ຍັງຄ້າ 3 ເລື່ອງ ແລະ ຄະດີແຮງງານ 1 ເລື່ອງ, ຍັງຄ້າງ 1 ເລື່ອງ.
ທ່ານ ສົມຈິດ ວໍລະວົງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນປີ 2023 ມີຜົນສໍາເລັດ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ; ສານປະຊາຊົນແຂວງ ຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ພັດທະນາກົນໄກແບບແຜນການດໍາເນີນຄະດີ, ຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫາລືແກ່ຄູ່ຄວາມໃນເວລາມາຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຄໍາແກ້ຟ້ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທໍາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ; ຊຸກຍູ້ ແລະ ຊີ້ນໍາການແກ້ໄຂຄະດີໃຫ້ຕິດພັນກັບຂະບວນການແຂ່ງຂັນ ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ໂດຍຖືເອົາຄໍາຂວັນຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດທີ່ວ່າ: “ ຮອບຄອບ, ມີວິໄນ, ວິນິດໄສຈະແຈ້ງ, ຕັດສິນເປັນທໍາ, ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ”.
ຂ່າວ: ສັນຍາ
ພາບ: ນາລີວັນ.