loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນເອົາໃຈໃສ່ ພິຈາລະນາຄະດີ

​ພ.ຈ. 22, 2019 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ທ່ານ ຄໍາຜາ ແສງດາລາ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກນີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ປະທານສານໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ສານປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ຕັ້ງໜ້າຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຕາມພາ ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດ ຊອບສູງ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນສານປະຊາ ຊົນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ພິຈາລະນາຄະດີອາຍາຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນ ທັງໝົດ 5.291 ເລື່ອງ, ໃນນີ້, ມີຄະດີເຂົ້າໃໝ່ 4.660 ເລື່ອງ, ຄ້າງມາ 631 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 4.576 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 86,48%, ກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ 715 ເລື່ອງ, ພາຍຫຼັງທີ່ສານຂັ້ນຕົ້ນຕັດສິນແລ້ວ ຄູ່ຄວາມຂໍອຸທອນ 251 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 5,48%, ຄູ່ຄວາມບໍ່ຂໍອຸທອນ 4.325 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 94,51%. ສານຂັ້ນອຸທອນມີຄະດີອາຍາທັງໝົດ 335 ເລື່ອງ, ໃນນີ້, ເຂົ້າໃໝ່ 251 ເລື່ອງ, ຄ້າງມາ 84 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂ 249 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 74,32%, ກໍາລັງພິຈາລະນາ 86 ເລື່ອງ, ພາຍຫຼັງພິພາກສາແລ້ວ ຄູ່ຄວາມຂໍລົບລ້າງ 79 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 32,64%, ບໍ່ຂໍລົບລ້າງ 163 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 67,35%. ສານຂັ້ນລົບລ້າງລວມມີ 90 ເລື່ອງ, ໃນນີ້, ມີຄະດີເຂົ້າໃໝ່ 79 ເລື່ອງ, ຄ້າງມາ 11 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 77 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 85,55% ແລະ ກໍາລັງພິຈາລະນາ 13 ເລື່ອງ. ປະເພດຄະດີແພ່ງຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນ ລວມມີ 4.168 ເລື່ອງ, ໃນນີ້ ຄະດີເຂົ້າໃໝ່ 2.798 ເລື່ອງ, ຄ້າງມາ 1.370 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 2.462 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 59,06% ແລະ ກໍາລັງພິຈາລະນາ 1.706 ເລື່ອງ. ສານຂັ້ນອຸທອນ ລວມມີ 859 ເລື່ອງ, ໃນນີ້ ຄະດີເຂົ້າໃໝ່ 565 ເລື່ອງ, ຄ້າງມາ 294 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 497 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 57,85% ແລະ ກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ 362 ເລື່ອງ. ສານຂັ້ນລົບລ້າງ ລວມມີ 215 ເລື່ອງ, ເຂົ້າໃໝ່ 148 ເລື່ອງ, ຄ້າງມາ 67 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 146 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 67,90% ແລະ ກໍລັງພິ ຈາລະນາ 69 ເລື່ອງ, ສະເພາະຄະດີຂັ້ນຮື້ຟື້ນທີ່ຫົວໜ້າອົງ ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ ສຸດ ສະເໜີຮື້ຟື້ນຕໍ່ສານປະຊາ ຊົນສູງສຸດ ໃນປີ 2019 ລວມມີ 50 ເລື່ອງ, ເຂົ້າໃໝ່ 39 ເລື່ອງ, ຄ້າງມາ 11 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂ ແລ້ວ 40 ເລື່ອງ, ຍັງຄົ້ນຄວ້າ 10 ເລື່ອງ. ຜົນຂອງການພິຈາລະ ນາ ແກ້ໄຂຕົກລົງຮື້ຟື້ນ 27 ເລື່ອງ, ບໍ່ຮື້ຟື້ນ 13 ເລື່ອງ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າອອກຄໍາຊີ້ຂາດໂທດປະຫານຊີວິດ 9 ເລື່ອງ. ປະເພດຄະດີພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຄະດີອາຍາຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນເຂດ ແມ່ນລັກຊັບພົນລະເມືອງ ມີ 404 ເລື່ອງ, ຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ແມ່ນຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ມີ 2.426 ເລື່ອງ. ສ່ວນຄະດີແພ່ງຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນເຂດ ແມ່ນສັນຍາກູ້ຢືມ ມີ 366 ເລື່ອງ, ຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ມີ 107 ເລື່ອງ, ຄະດີການຄ້າ ແມ່ນສັນຍາກູ້ຢືມ ມີ 421 ເລື່ອງ, ຄະດີຄອບຄົວ ແມ່ນສາຍຜົວ-ເມຍຂໍຢ່າຮ້າງ ຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນເຂດ ມີ 353 ເລື່ອງ, ຢູ່ສານແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ມີ 85 ເລື່ອງ, ຄະດີເດັກ ແມ່ນບັນຫາຢາເສບຕິດ ມີ 110 ເລື່ອງ ແລະ ຄະດີແຮງງານ ແມ່ນບັນຫາທວງເອົາຄ່າແຮງງານ ມີ 20 ເລື່ອງ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ການພິຈາ ລະນາແກ້ໄຂຄະດີບາງເລື່ອງຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຄົບຖ້ວນມາພິຈາລະນາຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສ, ມີບາງເລື່ອງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດຫຼັກການໂຕ້ແຍ້ງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ບາງຄະດີຊັກຊ້າ-ແກ່ຍາວ, ມີການສົ່ງໄປຫຼາຍຄັ້ງ. ເມື່ອທຽບໃສ່ຄາດໝາຍການດໍາເນີນຄະດີທົ່ວປະເທດໃນປີ 2019 ໄດ້ພຽງ 73,09% ຫຼຸດຄາດໝາຍ 11,91% (ປີ 2018 ຕັດສິນໄດ້ 70,94%) ການຂໍອຸທອນໄດ້ 11,59% ໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍ 3,41% (ປີ 2018 ອຸທອນ 14,48%), ການຂໍລົບລ້າງໄດ້ 45,84% (ປີ 2018 ໄດ້ 45,33%) ແລະ ການຂໍຮື້ຟື້ນ 0,56% (ປີ 2018 ໄດ້ 0,61%).