loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສັງລວມຄໍາເຫັນ ຜູ້ແທນ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II ຄັ້ງວັນທີ 24 ສິງຫາ 2022.

ສ.ຫ. 29, 2022 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

ໂດຍ: ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ ປະທານ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ.
ເປັນເວລາ 1 ວັນເຄິ່ງທີ່ກອງປະຊຸມພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍສັງເຂບ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆຄໍາມ່ວນ, ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ, ການຊີ້ແຈງບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຕິດພັນກັບ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ຂອງທ່ານຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ ການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ການຊີ້ແຈງຂອງບັນດາທ່ານຫົວໜ້າພະແນກການຂອງແຂວງ ຈໍານວນ 9 ພະແນກ, ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ປະຈໍາພາກກາງ, ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ.
ບັນດາທ່ານຜູ້ແທນໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ສະເໜີອົງການປົກຄອງແຂວງພິຈາລະນາ ໂດຍສັງລວມດັ່ງນີ້:
1. ການຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໝົດປີ ໃຫ້ບັນລຸ 6,04% ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນ ປະຕິບັດໄດ້ 3,56% ຜູ້ແທນເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ ເຊິ່ງມັນສະແດງອອກໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ 3 ຂະແໜງການຫຼັກ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ພຽງແຕ່ຂະແໜງການດຽວຄື ຂະແໜງກະສິກໍາ – ປ່າໄມ້; ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກໍ່ຄືຂະແໜງການບໍລິການ ຂະຫຍາຍຕົວພຽງແຕ່ 2,24% (ມະຕິສະພາ 14,95%), ຕໍ່ກັບຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຜູ້ແທນສະເໜີໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າກົນໄກ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການອັນລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
2. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ຮັບປະກັນຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ຜູ້ແທນສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ 3 ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມຄື: ການປະຕິບັດມາດຕະການປະຢັດ, ການປະຕິບັດມາດຕະການອຸດຕັນການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ການປະຕິບັດມາດຕະການສ້າງລາຍຮັບ ຕິດພັນກັບການປຸກຈິດສໍານຶກຫັນປ່ຽນຈາກສັງຄົມບໍລິໂພກ ມາເປັນສັງຄົມການຜະລິດ.
3. ວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
– ຄວນມີມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກອັນລະອຽດ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ;
– ການອະນຸຍາດ (ອະນຸມັດ) ການລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະການເຊົ່າສໍາປະທານທີ່ດິນ ກ່ອນການອະນຸຍາດຂອງຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັບເມືອງ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນເປັນອັນລະອຽດ ເປັນຕົ້ນ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນ, ການຊົດເຊີຍ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮັບປະກັນບັນຫາຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນ;
– ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໃນແຕ່ລະປີ, ຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດໄປແລ້ວນັ້ນ ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ; ຄົ້ນຄ້ວາກໍານົດມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນຂົງເຂດການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນ ໂຄງການສືບຕໍ່ທີ່ແກ່ຍາວມາຫຼາຍປີ ທີ່ບໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການຊໍາລະໜີ້ ແລະ ໂຄງການທີ່ຖືກກວດສອບ.
4. ວຽກງານງົບປະມານ.
– ມີມາດຕະການເພີ່ມເຕີມໃນການຊຸກຍູ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບງົບເຂົ້າງົບປະມານຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊອກຄົ້ນແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ບົ່ມຊ້ອນ ທີ່ຕິດພັນກັບຂົງເຂດກະສິກໍາ, ທີ່ດິນ ແລະ ການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເກັບກູ້ຄືນລາຍຮັບທີ່ກວດເຫັນເພີ່ມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ປະຕິບັດວິໄນແຜນການ – ການເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອອຸດຕັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງງົບປະມານ ແລະ ຮັບປະກັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນຂອງແຂວງ;
– ເອົາໃຈໃສ່ກວດຄືນຖານລາຍຮັບຕົ້ນຕໍທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຮັບປະກັນໃຫ້ການສ້າງແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ຕາມຫົວໜ່ວຍຕົວຈິງທີ່ມີ ຫຼີກເວັ້້ນການສ້າງແຜນການທີ່ມີລັກສະນະສູງບໍ່ສາມາດສູ້ຊົນໄດ້.
5. ວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.
– ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ, ເອົາໃຈໃສ່ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ປຸກລະດົມຈິດສໍານຶກ ໃຫ້ປະຊາຊົນທໍາການຜະລິດໂດຍຮູບແບບເພິ່ງຕົນເອງ, ກຸ້ມຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການປູກ, ການລ້ຽງ ແລະ ສະໜອງແນວພັນ, ພ້ອມທັງເຕັກນິກວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນການຜະລິດ.
– ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສໍາຫຼວດຄືນລະອຽດ ຕໍ່ກັບການອະນຸມັດ (ໂກຕາ) ໃນການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ເຄືອແຫມ) ເຂດເມືອງນາກາຍ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າບຸກລຸກພື້ນທີ່ເຂດຫວງຫ້າມ, ເຂດສະຫງວນ.
– ຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການຢາງພາລາ ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງເປັນນິຕິກໍາທີ່ລະອຽດ ເປັນຕົ້ນ ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊື້ – ຂາຍ, ການຄຸ້ມຄອງລາຄາ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍ;
6. ວຽກງານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
– ຄົ້ນຄວ້າວິທີການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຈັບຈອງທີ່ດິນບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ) ເຫັນວ່າຍັງມີການຈັບຈອງທີ່ດິນຊະຊາຍ, ຍັງມີການບຸກລຸກປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ, ຕັດໄມ້, ຖາງປ່າເຮັດສວນມັນຕົ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.
– ກວດກາຄືນ ແລະ ມີມາດຕະການເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ປະກອບການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມບົດບົດບັນທຶກສັນຍາ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມ – ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ການບຸກລຸກພື້ນທີ່, ບັນຫານໍ້າເສຍ, ບັນຫາຝຸ່ນລະອອງ, ການສົ່ງກິ່ນເໝັນ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການກວດກາຄືນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນແຂວງ;
7. ວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.
– ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ຕິພັນກັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນແຂວງ ເປັນຕົ້ນ ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ມາດຖານເຕັກນິກ ທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງອາຄານຫ້ອງການ ໃຫ້ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.
8. ວຽກງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.
– ໃນສະພາບເສດຖະກິດທີ່ກໍາລັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນປະຈຸບັນ ຄວນມີການຄົ້ນຄ້ວາມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າທີ່ມີຜົນກະທົບໄວ ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ
– ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການ ແລະ ວິທີການໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຫົວໜ້ວຍການຜະລິດ SME ຍ້ອນວ່າຫົວໜ່ວຍດັ່ງກ່າວເປັນຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ ທີ່ໃກ້ຊິດ ແລະ ຕິດພັນກັບປະຊາຊົນ, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານການຜະລິດສິນຄ້າ ODOP.
9. ວຽກງານທະນາຄານ.
– ຄົ້ນຄວ້າວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນ ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ມີການເໜັງຕີງແບບກ້າວກະໂດດ, ຄ່າເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີສູງຂຶ້ນ;
– ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການ ແລະ ວິທີການເພີ່ມເຕີມ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນກັນ ລະຫວ່າງ ອັດຕາການແລກປ່ຽນຢູ່ພາຍໃນທະນາຄານ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນພາຍນອກ.
10. ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ.
– ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ເປັນຕົ້ນ ສຸກສາລາທີ່ມີການຊຸດໂຊມ, ພ້ອມທັງສະໜອງບຸກຄະລາກອນການແພດ ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ່້ໃນຂົງເຂດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໃນການຮຽກເກັບຄ່າບໍລິການ ທີ່ຍັງມີຫາງສຽງຂອງສັງຄົມ;
11. ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
– ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການບໍລິການ, ການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນຊຸກຍູ້ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍ່ຄືຜູ້ປະກອບການສໍາປະທານ ໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາສະ ພາບແວດລ້ອມ ແລະ ທໍາມະຊາດໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສະຖານ ທີ່ທອ່ງທ່ຽວຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມພາຍໃນແຂວງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຕິດພັນກັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມອາຊີບໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງ;
– ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຕິດປ້າຍໂຄສະນາ ແລະ ໂປດເຕີ້ ຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
12. ວຽກງານສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
– ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ເປັນຕົ້ນ ຄູເຫຼືອບໍ່ພໍ, ໃນບາງຂົງເຂດຄູໃນການສິດສອນມີໜ້ອຍ (ສອນຄວບຫຼາຍຫ້ອງ), ບັນຫາຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ບັນຫາຄຸນນະພາບການສິດສອນ;
13. ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
– ຕໍ່ກັບບັນຫາຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວບໍາບັດອອກໄປແລ້ວນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ໃນການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ມີມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຕິດຕາມຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວຈາກສະຖານທີ່ ບໍາບັດ ເພື່ອສຶກສາອົບຮົມ ໃຫ້ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີ, ສາມາດປະກອບອາຊີບ ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ກັບມາເສບຢາເສບຕິດຄືນ.
14. ວຽກງານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ.
– ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ ໃນການນໍາໃຊ້ 7 ມາດຕະການຂອງອົງການສືບສວນ – ສອບສວນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນ ການກັກຕົວ, ການຈັບຕົວ, ການລວບລວມຂອງກາງຄະດີ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ວິນິໄສຄະດີສັ່ງຟ້ອງສານຕັດສິນ.