loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

​ ສະຫຼຸບຕິລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ17.

ມ.ກ. 15, 2024 | ເຂດ 17 ອັດ​ຕະ​ປື

ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື. ເປີດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2023. ໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2024 ນີ້. ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ  ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ. ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17, ກຳມະການພັກແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ,  ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ ຂຽນໄຊຍະວົງ ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຂື້ນຜ່ານບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານປະຈຳປີ 2023, ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານມາມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດດ້ານນິຕິບັນຍັດ, ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງຊາດ ແລະ ດ້ານຕິດຕາມກວດກາ ເປັນຕົ້ນ: ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍຈຳນວນ 21 ກົດໝາຍ ຕາມຄໍາເຊີນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ທັງໝົດ 8 ຄັ້ງ, ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ  ເພື່ອເກັບກໍາຄຳຄິດເຫັນ, ຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງແຂວງ ເພື່ອມາສັງລວມຄົ້ນຄວ້າ ວິເຄາະ, ວິໄຈບັນຫາ ເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ມີຄຳເຫັນ ຕໍ່ເນື້ອໃນທີ່ນໍາເຂົ້້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ແລະ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX. ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ວຽກງານລັດຖະບານ ໄດ້ທັງໝົດ 20 ຄັ້ງ ແລະ ໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເປັນມະຕິກອງປະຊຸມໄດ້ທັງໜົດ 35 ມະຕິ; ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະຈຳປີ 2023 ຂອງແຕ່ລະກຳມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ທັງໝົດ 8 ຄັ້ງ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ຮ່າງຍຸດທະສາດພັດທະນາແຮ່ທາດ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໃສທັດຮອດປີ 2035 ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວຽກງານສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ lX ແລະ ວຽກງານສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ ll ໄລຍະກາງສະໄໝ. ຕິດຕາມກວດກາ ບັນດາອົງການບໍລິຫານລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເປັນຕົ້ນ ປະສານສົມທົບກັບສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕິດຕາມອໍານວຍຄວາມສະດວກຮອບດ້ານ ໃຫ້ຄະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາກໍາມາທິການ, ຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ໄດ້ທັງໝົດ 10 ຄັ້ງ,

ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ໄດ້ແລກປ່ຽນປະກອບຄຳເຫັນ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງໃນຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດ, ແຜນການ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

(ວິນັດ)