loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ​ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື ຕິດຕາມກວດກາ ໂຄງການລົງທືນ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ.

ມ.ຖ. 13, 2023 | ເຂດ 17 ອັດ​ຕະ​ປື

ໃນວັນທີ 6-8  ມີນາ 2023. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຂອງບໍລິສັດ ລາວທຽນຊື່ (ພັດທະນາ ໂຄງການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ), ບໍລິສັດເຈ່ຍລັນ (ພັດທະນາກະສີກໍາ), ບໍລິສັດ ຄໍາແສນ (ພັດທະນາກະສີກໍາ) ແລະ ບໍລິສັດພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊກອງຕອນລຸ່ມເອ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ເຊິ່ງນໍາໂດຍທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ ປະທານ ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ). ມີທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມົນຕີ ຮອງປະທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ,ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນ​ ສສຊ​ ເຂດ​ 17​ ແລະ ບັນດາທ່ານ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ. ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດ

ທັງນີ້, ເພື່ອເກັບກຳ ປືກສາຫາລື,​ ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ,  ຜົນກະທົບຕໍ່ ປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການພັດທະນາຂອງໂຄງການ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແຕ່ລະໂຄງການດໍາເນີນໄປດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມຂັ້ນຕອນ, ຫຼັກການ ບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍ, ຮັກສາສິດຜົນປະໂຫຍດພາກລັດ, ໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ສົມເຫດ, ສົມຜົນ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການພັດທະນາໂຄງການ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບສູງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມມີສະຕິເຄົາລົບ,ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ສູງຂື້ນເຮັດໃຫ້ການຄຸ່ມຄອງລັດ, ຄຸ່ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ ແລະ ສັກສິດກວ່າເກົ່າ,  ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຄະນະກໍາມະການ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ກໍາມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ.

(ວິນັດ)