loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ລົງເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນເທື່ອທີ 6ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ II.

ມ.ກ. 29, 2024 | ເຂດ 10 ວຽງຈັນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 ຫາ 26 ມັງກອນ 2024 ນໍາໂດຍ ທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາ ເມືອງຫີນເຫີບ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ II.

ບັນດາເນື້ອໃນເອກະສານທີ່ນໍາໄປເຜີຍແຜ່ ປະກອບມີບັນດາມະຕິຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ II ໂດຍຕິດພັນກັບການເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂອງ ສສຊ ແລະ ສສຂ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້, ເຊື່ອມຊຶມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ; ຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ຄໍາສະເໜີຄວາມຂັດຂ້ອງໝອງໃຈ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກໃນການດໍາລົງຊິວິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ສະເໜີຕໍ່ ສສຊ ແລະ ສສຂ ພ້ອມທັງໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ແລະ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຕໍ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ນໍາເອົາທຸກຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນໄປສົມທົບກັບຂະແໜງການຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມຂັ້ນຕອນແລະ ລະບຽບການວາງອອກ.