loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ລົງພົບປະໂອ້ລົມຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

ມ.ຖ. 29, 2023 | ເຂດ 6 ຫລວງພະບາງ

ໃນວັນທີ 2729 ມີນາ 2023, ທ່ານ ປອ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ລົງພົບປະໂອ້ລົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IXແລະ ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ລວມມີ 5 ຈຸດຄື: ກຸ່ມຊຽງທອງ, ກຸ່ມມະໂນ, ບ້ານນາໂພ, ບ້ານນາອວນ ແລະ ບ້ານ ໂພສີ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ210 ທ່ານ, ຍິງ 39 ທ່ານ.

​ໃນການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບ ຂອງບ້ານໂດຍຫຍໍ້ ຊຶ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິງຖ້າທ້າຍຫຼາຍບັນຫາ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ປອ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດພົບປະໂອ້ລົມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງຊາດ ແລະ ຂອງແຂວງ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ຂໍ້ຂັດຂ້ອງ, ຂໍ້ສະເໜີ ຂອງພໍ່ປະຊາຊົນ ຈໍານວນໜຶ່ງ.

​ຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງຕໍ່ກັບບັນດາຄໍາສະເໜີຕ່າງໆ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກັບທີ ຮັບນໍາເອົາບາງຄໍາສະເໜີ ເພື່ອນໍາມາຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຈົ່ງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດ, ຕິດພັນກັບ 2ວາລະແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.ທ້າຍນີ້ ທ່ານ ປອ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກໍ່ໄດ້ມອບເສື້ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ເງິນຈໍານວນໜຶ່ງ.

ຂຽນໂດຍ: ນາງ ຄໍາຫຼ້າ ພອນພິລາ