loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສຳເລັດການເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມໃນເນື້ອຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ່ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຊຸດທີ່ 2 ຂອງເມືອງປາກທາ

ມ.ຖ. 13, 2022 | ເຂດ 5 ບໍ່ແກ້ວ

  ວັນທີ 9 – 10 ມີນາ 2022 ນີ້ ທ່ານ ບຸນພັດ ສີສົມບັດ ຄະນະປະຈຳສະພາ ເລຂາທິການ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທ່ານ ຄຳຈັນ ອິນທະຈັກ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ປະທານກວດກາພັກ-ລັດເມືອງ ປະທານສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງປາກທາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ສຳເລັດການເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວຊຸດທີ່ 2 ຢູ່ 4 ບ້ານຂອງເມືອງປາກທາຄື: ບ້ານ ຫ້ວຍລຳແພນ,ບ້ານ ຫ້ວຍພະລາມ,ບ້ານ ກີ່ວລົມ ແລະ ບ້ານແຄ ມີອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ.
ທ່ານ ບຸນພັດ ສີສົມບັດ ຄະນະປະຈຳສະພາ ເລຂາທິການ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງປາກທາ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິຕ່າງໆດັ່ງນີ້: ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ 9 ເດືອນ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປີ 2022; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 10 ເດືອນ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2021 ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2022; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ ສ ປປ ລາວ (2021-2030); ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວິໄສທັດ 20 ປີ (2021-2040), ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ 5 ປີ (2021-2025); ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຜົການກວດສອບປະຈຳປີ 2020, ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການປີ 2022 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບປະຈຳປີ 2019, ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022ຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງສະພາຜູ້ພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ຈຳນວນ 11 ສະບັບ ໃນນີ້: ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ມີ 4 ສະບັບ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາຫະນະທາງບົກ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຊັ້ນສູງ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງພື້ນທີ່; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ. ກົດໝາຍປັບປຸງໃໝ່ມີ 7 ສະບັບ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ;ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມູນມໍລະດົກ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ.
ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ຄຳຈັນ ອິນທະຈັກ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ປະທານກວດກາພັກ-ລັດເມືອງ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງປາກທາໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວຊຸດທີ 2 ເຊິງກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ 10 ມະຕິກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ບຸນມາ ສິລິປັນຍາ ເປັນຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມປະຈຳປີ 2021ແລະ ທິດທາງ 2022 ຮັບຮອງເອົາແຜນປະຕິບັດງານ 5 ວຽກຈຸດສຸມ ໃນແຜນຜັນວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດການເງິນ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງແຂວງ ມະຕິ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຜົນການກວດກາຕາມຜົນຂອງການກວດສອບ ປະຈໍາປີ 2019, ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ ປະຈໍາປີ 2021, ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວງານຂອງອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປາປາແຂວງ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ແຜນຈັດຕັ້ງ-ຜັນຂະຫຍາຍ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະຈໍາປີ 2022, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຊຸດທີ II. ແລະ ວຽກງານອື່ນໆອີກ.
ກອງປະຊຸມ ຄະນະພັກອຳນາດນາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ສະເໜີຄຳຄິດຄຳເຫັນຂໍ້ຂັດຂ້ອງໝອງໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນເຊິງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສະພາປະສານຫາພາກສວນກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ:ການຊຸກຍູ້ສົ່ງສົ່ງເສີ່ມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ການປູກການລ້ຽງໃຫ້ປະຊາຊົນ,ນ້ຳລິນຊົມໃຊ້ບໍ່ພຽງພໍ ຊ່ວຍແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ພາຍໃນບ້ານ ຂໍເສັ້ນທາງປູຢາງທາງກາງບ້ານ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
ໂອກາດທີ່ລົງມາ ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມໃນເນື້ອຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວຊຸດທີ່ 2 ໃນຄັ້ງນີ້ ສສຂ ຍັງໄດ້ນຳເອົາພັດລົມ ແຂນຝາ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມຈຳນວນໜຶ່ງມາມອບໃຫ້ 4 ບ້ານ ເພື່ອນຳໄປມອບໃຫ້ກັບຄອບຄົວທຸກຢາກຂາດເຂີນໄດ້ນຸ່ມຫົ່ມຕື່ມອີກ.