loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງນໍ້າບາກ ລົງພົບປະຜູ້ມີສິດ ເລືອກຕັ້ງ

ມ.ຖ. 30, 2023 | ເຂດ 6 ຫລວງພະບາງ

ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເລກທີ 13 /ຄປຈ, ລົງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2023. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-25 ມີນາ 2023 ທ່ານ ສີວອນ ວົງຄໍາຈັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງນໍ້າບາກ ໄດ້ລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຈໍານວນ 5 ບ້ານຄື: ບ້ານ ນໍ້າງາ, ບ້ານ ໂພນໂຮມ, ບ້ານ ມ່ວງທອງ, ບ້ານ ຜາຫຼວງ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍເຄືອ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 467 ຄົນ, ຍິງ 229 ຄົນ; ການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເຜີຍແຜ່ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ແລະ ຍົກບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂົ້າໃຈແຈ້ງຕໍ່ກັບສອງວາລະແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງການລົງພົບປະໂອ້ລົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະບ້ານ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບລວມໂດຍຫຍໍ້ ຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາສະເໜີຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ມີທັງໝົດ 20 ເລື່ອງ, ເຊິ່ງໃນນາມສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກໍໄດ້ຊີ້ແຈງຄໍາສະເໜີທັງໝົດກັບທີ່ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ແນະນໍາບັນດາເຕັກນິກ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຫຼາຍແລະ ມີຄຸນນະພາບ ມາເຜີຍແຜ່ຕື່ມອີກ.

               ​​​​​​​ພາບ ແລະ ຂ່າວສອນທິໄຊ ພັນທະວົງ