loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ

ມ.ຖ. 28, 2018 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການບິນພົນລະເຮືອນ ສະບັບປັບປຸງ ຊຶ່ງສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸ ນານີ້, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພາຍ ໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາຮອງປະທານສະພາ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ ຊາດເຂົ້າຮ່ວມ. ທີ່ປະຊຸມບັນດາສະມາ ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງລະອຽດ, ກົງໄປກົງມາ, ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຊັດເຈນ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສົມບູນທາງ ດ້ານເນື້ອໃນ, ການຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບິນພົນລະເຮືອນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງ ຄ້າງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະ ຖານຂອງອົງການ ການບິນພົນ ລະເຮືອນສາກົນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຊັດ ເຈນ, ສ້າງກົນໄກປະສານງານ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານການບິນພົນລະເຮືອນໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບຮ່າງກົດໝາຍສະ ບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ມາດຕະ ຖານຂອງອົງການ ການບິນພົນ ລະເຮືອນສາກົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ໂຄງສ້າງຂອງກົດໝາຍ ສະບັບປັດຈຸບັນ ປະກອບມີ 6 ພາກ, 12 ໝວດ ແລະ 76 ມາດຕາ ຊຶ່ງເນື້ອໃນຂອງແຕ່ ລະມາດຕາໄດ້ອະທິບາຍແບບ ລວມໆ, ບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ຄົບ ຖ້ວນເມື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດກໍພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດີ ເທົ່າທີ່ຄວນ. ເນື້ອໃນກົດໝາຍສະບັບ ປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນກວມເອົາ ບາງບັນຫາທີ່ສຳຄັນຈຳນວນ ໜຶ່ງເຊັ່ນ: ຫຼັກການກ່ຽວກັບວຽກ ງານການບິນພົນລະເຮືອນ, ພັນ ທະຕໍ່ການບິນພົນລະເຮືອນ, ການຂຶ້ນທະບຽນສະໜາມບິນ, ເດີ່ນບິນ, ການປະຕິບັດການ ບິນ, ການຮັບຮູ້ສິດນຳໃຊ້ເຮືອ ບິນ, ການເຊົ່າເຮືອບິນ, ການ ໂຈະຖ້ຽວບິນຊົ່ວຄາວ ແລະ ການກວດຄົ້ນເຮືອບິນ, ການ ບິນທົ່ວໄປ, ເຮືອບິນເບົາ, ບາ ລູນ, ປາລາມໍເຕີ້, ໂດຣນ, ການ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າອັນຕະລາຍ, ຄະນະກຳມະການຊອກຄົ້ນ ແລະ ກູ້ໄພການບິນແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ຄວາມປອດໄພການບິນແຫ່ງ ຊາດ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ງົບປະມານ, ເຄື່ອງແບບ ແລະ ກາໝາຍ. ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການ ບິນພົນລະເຮືອນຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ເປັນສະມາຊິກສະມາ ຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ມີ ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ນິຕິກຳທີ່ມີລັກສະນະເຊື່ອມ ໂຍງກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ພາກພື້ນເພື່ອຮອງຮັບ ການບໍລິການຂົນສົ່ງທາງອາ ກາດທີ່ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງ ໄວ, ປອດໄພ, ທັນສະໄໝ ສາ ມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງມີປະສິດທິ ພາບ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ບິນພົນລະເຮືອນສະບັບປັບປຸງ ປະກອບມີ 18 ພາກ, 27 ໝວດ ແລະ 173 ມາດຕາ, ໃນນັ້ນ ປັບປຸງ 67 ມາດຕາ, ສ້າງໃໝ່ 95 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາໄວ້ 11 ມາດຕາ.