loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະພາແຫ່ງຊາດ ທາບທາມ ກົດຫມາຍ 3 ສະບັບ (ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ) ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ.

ມ.ສ. 1, 2024 | ເຂດ 10 ວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 27 ຫາ 28 ມີນາ 2024 ນີ້ທີ່ສະໂມສອນໃຫ່ຍຫ້ອງວ່າການ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທາບທາມກົດຫມາຍ 3 ສະບັບ (ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ) ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ປະທານກຳມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮວມມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ10 ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ອຳໄພ ຈິດມະນົນ ຮອງປະທານກໍາມະທິການກົດຫມາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຜ່ານ ຮ່າງກົດຫມາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປຸງ, ຮ່າງກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເນື້ອໃນ,ຈຸດປະສົງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນການກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃຫ້ມີ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແນ່ໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ, ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງອຳນາດລັດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊິ່ງຮ່າງກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ 9 ພາກ, ມີ105 ມາດຕາ,ເຊິ່ງມີການປັບປຸງ 13 ມາດຕາຄື: ມາດຕາ 2,3,8,12,14,17,25,29,30,34,38,59 ແລະ ມາດຕາ 88 ສ່ວນຮ່າງກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ ປະກອບມີ 9 ພາກ,ມີ 97 ມາດຕາ, ເຊິ່ງມີການປັບປຸງຄືກັນກັບ ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສ່ວນ(ຮ່າງ)ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ສະບັບປັບປຸງ 2024 ປະກອບມີທັງຫມົດ11ຫມວດ, ມີ 52 ມາດຕາ, ເຊິ່ງມີການປັບປຸງ13ມາດຕາຄື: ມາດຕາ 6, 9,10,12,17,23,25,26,31,40,41 ແລະ ມາດຕາ 48 ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນແຕ່ລະມາດຕາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ, ການປັບປຸງ ໃນບາງມາດຕາແມ່ນເພີ່ມເນື້ອໃນເຂົ້າຕື່ມ ແລະ ບາງເນື້ອໃນຕັດອອກ; ບາງມາດຕາໄດ້ ຫຍໍ້ເນື້ອໃນເຂົ້າ, ປັບປຸງເນື້ອໃນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍອື່ນ, ໄດ້ເພີ່ມມາດຕາໃໝ່ເຂົ້າຕື່ມ ແລະ ບາງມາດຕາ ໄດ້ຕັດເອົາອອກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຈະແຈ້ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມນີ້ບັນດາຜູ້ແທນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ພ້ອມກັບປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ບັນດາຮ່າງກົດຫມາຍ 3 ສະບັບ (ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖວ້ນ.

ພາບ-ຂາ່ວ ບູລາຕີ ແສນທະວົງ