loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະພາຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)

ທ.ວ. 4, 2019 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ວັນທີ 3 ທັນວາ ນີ້, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ), ປະກອບມີ XV ພາກ 16 ໝວດ ແລະ 202 ມາດຕາ ທຽບກັບກົດໝາຍ ສະບັບປັດຈຸບັນແມ່ນ ມີ XIII ພາກ, 16 ໝວດ ແລະ 173 ມາດຕາ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກ່າວວ່າ: ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2010 ໂດຍການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຖືຮຸ້ນ 51% ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສ.ເກົາຫຼີ ຖືຮຸ້ນ 49%. ການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບໃນໄລຍະຕົ້ນ, ລັດຖະບານ ໄດ້ອອກດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນເດືອນ 5/2010 ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຫັນວ່າຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນໃນການພັດທະ ນາວຽກງານຫຼັກຊັບ. ສະນັ້ນ, ມາຮອດທ້າຍປີ 2012 ໄດ້ຍົກດໍາລັດສະບັບດັ່ງກ່າວຂຶ້ນເປັນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຕາມມະຕິຕົກລົງສະບັບເລກທີ 033/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10/12/2012 ແລະ ປະທານປະເທດ ໄດ້ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ສະບັບເລກທີ 027/ປປທ, ລົງວັນທີ 17/1/2013, ກົດໝາຍສະບັບ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ບ່ອນອີງທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກ ຊັບໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວເລື້ອຍໆມາ. ປັດຈຸບັນມີບໍລິສັດຈົດທະບຽນ 11 ບໍລິສັດສາ ມາດລະດົມທຶນໄດ້ທັງໝົດ 19.190,39 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 12,59% ຂອງລວມຍອດຜະ ລິດຕະພັນພາຍໃນ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຮອດເດືອນ 10/2019 ມີທັງໝົດ 9.098,76 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1.027,95 ລ້ານໂດລາ ທຽບໃສ່ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ສປປ ລາວ ຢູ່ອັນດັບທີ 8 ແລະ ທຽບໃສ່ກຸ່ມປະເທດ ກຳປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ-ຫວຽດນາມ ສປປ ລາວຢູ່ອັນດັບທີ 2; ມີຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ ເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຫຼາຍພໍສົມຄວນ ໂດຍມີຈຳນວນບັນຊີຫຼັກຊັບທັງໝົດ 14.724 ບັນຊີ, ໃນນີ້ ບັນຊີຫຼັກຊັບທີ່ເປັນຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ 11.479 ບັນຊີ ກວມ 78,22% ຂອງຜູ້ລົງທຶນທັງໝົດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເມື່ອທຽບໃສ່ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຊື້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຍັງຈຳກັດ, ຮຸ້ນທີ່ຈົດທະບຽນມີພຽງ 11 ບໍລິສັດ ແລະ ຖານຜູ້ລົງທຶນ ພາຍໃນ ຍັງບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ, ບໍ່ທັນໄດ້ ປະກອບສ່ວນຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບເທົ່າທີ່ຄວນ ບັນຊີຫຼັກຊັບທີ່ເປັນ ຜູ້ລົງ ທຶນພາຍໃນປະເພດບຸກ ຄົນ ມີ 11.427 ບັນຊີ ກວມເອົາ 77,87% ແລະ ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ປະເພດສະຖາບັນ ມີພຽງ 52 ບັນຊີ ກວມ 0,35%. ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີບາງດ້ານບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ, ບາງເນື້ອໃນຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ, ຮັດກຸມ ແລະ ບໍ່ ທັນ ເໝາະຕໍ່ກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານ ຫຼັກຊັບ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນເທົ່າທີ່ຄວນ ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ພາຍຫຼັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບສະບັບປັບປຸງນີ້ ໄດ້ຖືກ ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນດີຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຈະມີນິຕິກໍາໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບໜັກແໜ້ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງ ກ່າວຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍບາດກ້າວທີ່ໜັກແໜ້ນ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ປະກອບສ່ວນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມທັງເປັນການດຶງດູດໃຫ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃຫ້ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ; ທັງເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມື ໃນການພັດທະນາວຽກງານຫຼັກຊັບກັບ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍສະເພາະການເຊື່ອມໂຍງຕະຫຼາດທຶນໃນຂົງເຂດອາຊຽນ. ຫຼັງຈາກທີ່ ທ່ານ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ນໍາສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວຽກງານຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລ້ວ; ບັນດາທ່ານ ສສຊ ກໍໄດ້ສຸມສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ເຈາະຈີ້ມ, ຊັກຖາມ, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃນລັກສະນະສ້າງສັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາຫຼາຍດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງເນື້ອໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ອຸດົມສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ; ຈາກນັ້ນ, ທີ່ປະຊຸມໄດ້ມີການພິຈາລະນາ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ.