loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ II ຢູ່ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ – ສັງຄົມ ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງວຽງຈັນ.

ມ.ຖ. 22, 2023 | ເຂດ 10 ວຽງຈັນ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວ້າງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ທ່ານ ບົວຄໍາ ຫຼວງອາໄພ  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ,ໄດ້ສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ II ໃຫ້ບັນດາພະແນກການໃນຂົງເຂດວັດທະນາທໍາ – ສັງຄົມ ແນ່ໃສ່ໃຫ້ພະນັກງານ -ລັດຖະກອນ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ, ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ , ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການ – ສັງຄົມແຂວງ, ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທຽ່ວ ແຂວງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.