loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະຈໍາປີ 2023.

ຕ.ລ. 13, 2023 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2023 ທີ່ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສະເຫຼີມສັກ ແກ້ວຈັນທະລາ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ມີບັນດາ ຄະນະກໍາການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຫົວໜ້າ/ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ຕະຫຼອດເຖິງພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ຄໍາແນະນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 04/ພນ, ລົງວັນທີ 2 ເມສາ 2023, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 300/ລບ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017;  ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 184/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019; ຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການໃຫ້ຄະແນນຕົນເອງ ແລະ ໝູ່ຄະນະ, ເພື່ອໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງແນໃສ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະເມີນຜົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງເປັນລະບົບ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບນິຕິກຳຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ.

ທ່ານ ນາງ ອານົງໄຊ ສັງທອງເພັດ ຮອງເລຂາທິການ ສພຂ, ຂຶ້ນຜ່ານດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 300/ລບ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 20217.

ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງ ທ່ານ ສະເຫຼີກສັກ ແກ້ວຈັນທະລາ ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຊີ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກມາຍັງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຈົ່ງກໍາແໜ້ນໄດ້ເນື້ອໃນ ນິຕິກໍາ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ຜ່ານດໍາລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ, ເປັນຕົວຊີ້ວັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະການຕີລາຄ່າຕົນເອງ ຈຸດດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ການໃຫ້ຄະແນນເພື່ອນໍາໄປສູ່ການສ້າງພະນັກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ, ມີຈັນຍາບັນຕໍ່ຕົນເອງ ຕໍ່ອາຊີບ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ເພື່ອສ້າງການຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ພະນັກງານດີເດັ່ນ ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກອົງການ ແລະ ສັງຄົມ.

 

ພາບ: ນ. ຖຸດາວັນ ແສງອາລຸນ

ຂ່າວ: ເອື້ອ ມະໂນສິງ