loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສສຊ ແລະ ສສຂ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສໍາເລັດການລົງເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມຢູ່ເມືອງປາກທາ

ມ.ຖ. 13, 2022 | ເຂດ 5 ບໍ່ແກ້ວ

ວັນທີ 9-11 ມີນາ 2022 ນີ້ທ່ານ ນາງ ບົວຄົມ ຂານສຸວົງ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖາກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ສຳເລັດການເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຊຸດທີ II ຢູ່ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານ ຜາຄອຍ, ບ້ານ ຫ້ວຍພະ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍໂມງເມືອງປາກທາ, ມີບັນດາ ຄະນະພັກນາກຖານ, ເລຂາພັກບ້ານ, ນາຍບ້ານ ເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ.

ທ່ານ ນາງ ບົວຄົມ ຂານສຸວົງ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖາກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິ ຕ່າງໆດັ່ງນີ້: ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ 9 ເດືອນ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປີ 2022; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 10 ເດືອນ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2021 ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2022; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ (2021-2030); ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວິໄສທັດ 20 ປີ (2021-2040), ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ 5 ປີ (2021-2025); ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຜົການກວດສອບປະຈຳປີ 2020, ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການປີ 2022 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບປະຈຳປີ 2019, ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022ຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງສະພາຜູ້ພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ຈຳນວນ 11 ສະບັບ ໃນນີ້, ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ມີ 4 ສະບັບ ແລະ ກົດໝາຍປັບປຸງໃໝ່ມີ 7 ສະບັບ.

ຈາກນັ້ນ ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ຊຸດທີ II ເຊິ່ງໄດ້ພິຈາກລະນາຮັບຮອງເອົາມະຕິດັ່ງນີ້: ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ບຸນມາ ສີລິປັນຍາ ເປັນຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງ ຕາມການສະເໜີຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງແຂວງ, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງແຂວງ, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນປະຕິບັດງານ 5 ວຽກຈຸດສຸມໃນແຜນຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ – ການເງິນ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງແຂວງ, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຜົນການກວດກາຕາມຜົນຂອງການກວດສອບ ປະຈໍາປີ 2019, ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ ປະຈໍາປີ 2021, ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວງານຂອງອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປາປາແຂວງ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ແຜນຈັດຕັ້ງ-ຜັນຂະຫຍາຍ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະຈໍາປີ 2022, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຊຸດທີ II.

ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດາມະຕິທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຂອງເມືອງປາກທາ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄື: ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເນື້ອໃນວຽກງານສຳຄັນທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II, ພ້ອມທັງເປັນການພົບປະ ແລະ ຮັບຟັງກ່ຽວກັບຄໍາສະເໜີຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຊຶ່ງມີຫຼາຍບັນຫາ ທີ່ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ສະເໜີຕໍ່ ສສຊ ແລະ ສສຂ ໂດຍສະເພາະດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ດ້ານຄົມມະນາຄົມ, ດ້ານໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການສຶກສາ, ສາທາ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປູກ-ການລ້ຽງ, ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ຕະຫຼາດຮອງຮັບ ແລະ ດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ, ຕໍ່ກັບຄໍາສະເໜີດັ່ງກ່າວ ຄະນະ ສສຊ ແລະ ສສຂ ໄດ້ຮັບເອົາ ແລະຈະໄດ້ນໍາໄປສະເໜີຕໍ່ຄະນະນໍາຂັ້ນເທິງ ກໍຄື: ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນຕໍ່ໜ້າ.

ພ້ອມນີ້, ຄະນະ ສສຊ -ສສຂ ຍັງໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ປື້ມຕຳລາຮຽນຈຳນວນໜື່ງມາ ມອບໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານແຕ່ລະບ້ານ ເພື່ອນໍາໄປແຈກຢາຍໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນພາຍໃນບ້ານໃຫ້ທົ່ວເຖິງ.