loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສສຊ ເຂດ 17 ແຂວງອັດຕະປື ຕິດຕາມກວດກາ ການຫັນປ່ຽນທີ່ດີນປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ ໄປເປັນທີ່ດີນປະເພດອື່ນ ລັກສະນະຖາວອນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການ.

ມ.ສ. 26, 2022 | ເຂດ 17 ອັດ​ຕະ​ປື

ໂດຍປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການ ຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ວັນທີ 22 ເມສາ ຜ່ານມານີ້. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ຕິດຕາມກວດກາ ການຫັນປ່ຽນທີ່ດີນປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ ໄປເປັນດີນປະເພດອື່ນລັກສະນະຖາວອນ ໃນເຂດທີ່ດີນປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດເຊກະໝານ ນ້ຳອາງ-ຫ້ວຍວີ ເມືອງຊານໄຊ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄໍາ ຂອງບໍລິສັດ ເຄເອັນ ການລົງທືນ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ. ເຊິ່ງໃນການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຕິດຕາມກວດກາ ຂື້ນທີ່ສະໂມງສອນ ບ້ານນ້ຳງອນ ເມືອງຊານໄຊ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ ປະທານ ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ). ມີບັນດາທ່ານ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17, ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດແຜນການ ແລະ ການເງີນ ສພຂ. ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດ ເຄເອັນ ການລົງທືນ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ, ຂະແໜງການ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ເພື່ອເກັບກຳ ປືກສາຫາລືແລກປ່ຽນ ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການພັດທະນາຂອງໂຄງການ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ ທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ເນື້ອໃນ.

ອີງຕາມ ບົດລາຍງານ ຂອງແຂວງອັດຕະປື ສະບັບເລກທີ 163 ລົງວັນທີ 07 ກຸມພາ 2022 ຜົນການລົງກວດກາວັດແທກຂອງເຂດເນື້ອທີ່ດີນ ທີ່ບໍລິສັດ ເຄເອັນ ການລົງທືນ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ ຂໍສຳປະທານຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳ ຂອບເຂດເນື້ອທີ່ ແມ່ນນອນໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ເຊກະໝານ ແລະ ນ້ຳອາງ. ພື່ນທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນເຂດພູດອຍ ແລະ ສູງຊັນ, ການພັດທະນາພື່ນທີ່ນຳໃຊ້ຕົວຈິງມີ 111,96 ເຮັກຕາ. ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງຊານໄຊ ອອກໄປປະມານ 45 ກິໂລແມັດ, ພື່ນທີ່ສຳປະທານ ແມ່ນນອນໃນເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານດາກລະ, ບ້ານດອນຈັນ, ບ້ານນ້ຳງອນເໜືອ ແລະ ບ້ານນ້ຳງອນໃຕ້. ໂອກາດໃນການຕິດຕາມກວດກາຄັ້ງນີ້ ສສຊ ປະຈໍເຂດເລືອກຕັ້ງທີ່ 17 ພ້ອມຄະນະ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງໄດ້ເດີ່ນທາງໄປເບິ່ງພື່ນທີ່ຕົວຈິງ ຂອງໂຄງການພັດທະນາ ບໍລິສັດ ເຄເອັນ ການລົງທືນ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ ອີກດ້ວຍ.

(ວິນັດ ສີສຸລາດ)