loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິສະພາກ່ຽວກັບບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ

​ພ.ຈ. 19, 2019 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 18 ພະຈິກນີ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ການແກ້ໄຂສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະ ກິດມະຫາພາກ ແລະ ຜົນກະ ທົບຈາກອຸທົກກະໄພ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນ ການ ປະຈໍາປີ 2020, ຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງນຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2020, ຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2018 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2017 ຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ຊຶ່ງ ສສຊ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີເປັນສຽງສ່ວນຫຼາຍ. ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 18 ພະຈິກນີ້, ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ຫົວໜ້າກອງເລຂານຸ ການກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງມະຕິຂອງສະພາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2019 ລັດຖະບານສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ ຈີດີພີ ບັນລຸ 6,4%, ບັນລຸລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ 1.996 ໂດລາ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ເຫັນວ່າ ຍັງມີຫຼາຍຄາດໝາຍທີ່ບໍ່ສາ ມາດປະຕິບັດໄດ້ ເຊັ່ນ: ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະ ລິດຕະພັນພາຍໃນ ລວມເຖິງອົງປະກອບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາຄາດໝາຍຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳສັງຄົມ,ວຽກ ງານ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ການແກ້ໄຂອຸທົກກະໄພຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ ຍັງບໍ່ທັນລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ພ້ອມກັນນັ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນຕ່າງໆຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີ 2020 ລັດ ຖະບານຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ໃນການກຳນົດແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ ຄາດໝາຍດ້ານເສດ ຖະກິດມະຫາພາກ ການຜະ ລິດລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 6,5% ຫຼືປະມານ 177.870 ຕື້ກີບ ສະ ເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 2.161 ໂດລາ, ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ 2,7% 7% ເປັນຕົ້ນ ກະສິກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 2,7%, ຂະແໜງບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 6,9%, ລ້ຽງສັດ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 4% ແລະ ອື່ນໆ ລວມເຖິງມູນຄ່າການສົ່ງອອກໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ. ພ້ອມທັງທົບທວນ ຄືນ ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 23 ຂົງເຂດ. ແຜນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານເຫັນວ່າ ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ການສະຫຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານ ໃນ 9 ເດືອນ ປະຈໍາປີ 2019 ເຫັນວ່າ ດ້ານລາຍຮັບປະຕິບັດ ໄດ້ 17.261 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 65,62% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບພາຍໃນ 16.440 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 67,82% ຂອງແຜນການ ແລະ ຄາດວ່າໝົດປີຈະສາມາດປະ ຕິບັດໄດ້ 25.744 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 97,1% ຂອງແຜນການ ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບພາຍໃນ 23.482 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 96,87% ແລະ ລາຍຈ່າຍ 18.820 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 56,36% ແລະ ຄາດວ່າໝົດປີຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ບໍ່ເກີນ 33.291 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 98,7% ແລະ ອາດຂາດດຸນງົບປະມານ 7.953 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 4,6% ຂອງ GDP. ສຳ ລັບປີ 2020 ໃຫ້ສາມາດ ເກັບລາຍຮັບທັງໝົດ 28.997 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 16,31% ຂອງ GDP ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບຈາກພາສີອາ ກອນ 22.133 ຕື້ກີບ, ບໍ່ແມ່ນພາສີ 4.576 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຮັບຊ່ວຍເຫຼືອ 2.287 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 35.693 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 20,08% ຂອງ GDP. ສຳລັບ ແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວິຊາສະ ເພາະການກວດສອບ ໃນຈໍານວນ 166 ເປົ້າໝາຍ ໃນນັ້ນ 111 ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ, ໂດຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ແລະ ກວດຄືນແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເປັນ ຕົ້ນ ບັນດາໂຄງການນອກແຜນ ພ້ອມທັງຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງນັກກວດສອບ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີຈັນຍາບັນຂອງການກວດສອບ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳກັບຕຸລາການ ໃນການດຳເນີນຄະດີ ແລະ ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືການກວດສອບ ແລະ ອື່ນໆ. ທ່ານ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄໍາ ປະທານກຳມາທິການແຜນ ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ: ຮ່າງມະຕິແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ໄດ້ກຳນົດແຈ້ງແຫຼ່ງທຶນການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນງົບປະມານແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ ກຳນົດຈະແຈ້ງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍພາຍໃນ ໂດຍລັດຖະບານຕ້ອງມີຕາຕະລາງລະອຽດ ໂດຍສະເພາະໂຄງການຍຸດທະສາດ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການນ້ອຍ ແລະ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 20 ຕື້ກີບ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແຕ່ເຫັນວ່າ ການກຳນົດມູນຄ່າໂຄງການລົງທຶນທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນຈະ ແຈ້ງ; ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງມະຕິຊຸດນີ້ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ ຂອງງົບ ປະມານແຫ່ງລັດ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອໃຫ້ການຕິດຕາມສະດວກຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ກຳນົດບັນດາມາດຕະການ ໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ ເປັນຕົ້ນການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ແລະ ການຈັດສັນໜີ້ສິນທີ່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງ, ໄດ້ກຳນົດຕື່ມງົບປະມານບໍ່ໃຫ້ຂາດດຸນຫຼາຍ, ປີ 2022 ໃຫ້ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນ ແລະ ມະຕິກວດສອບກວດກາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດ ມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍການກວດສອບໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ຫຼັງຈາກກວດສອບແລ້ວ ໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາ ແລະ ກຳນົດຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຜົນການກວດກາຕາມການກວດສອບ ສະເພາະແມ່ນລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ.