loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສສຊ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍອາກອນ ມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບປັບປຸງ

ມ.ຖ. 21, 2018 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ນີ້ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງ ເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສະບັບປັບປຸງ. ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IV, ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2006, ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນປີ 2010, ຊຶ່ງປະກອບມີ VII ພາກ, 13 ໝວດ ແລະ 55 ມາດຕາ, ອີງໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໄດ້ມີການປັບປຸງ ໃນປີ 2014 ສະບັບເລກທີ 52/ສພຊ, ລົງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2014, ຊຶ່ງປະກອບມີ X ພາກ, 10 ໝວດ ແລະ 67 ມາດ ຕາ ແລະ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດປັດຈຸບັນ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະບັບດັ່ງ ກ່າວເຫັນວ່າ: ຍັງມີບາງເນື້ອ ໃນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ປັບປຸງທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ເນື້ອໃນຫຼັກຂອງກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ, ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນ, ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການສາກົນກ່ຽວ ກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ. ໂຄງປະກອບຂອງຮ່າງກົດໝາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ ປະກອບມີ 8 ພາກ, 11 ໝວດ (ເພີ່ມ 1 ໝວດ) ແລະ 64 ມາດຕາ (ຫຼຸຸດ ລົງ 3 ມາດຕາ) ເມື່ອກົດໝາຍສະບັບນີ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວຈະໄດ້ຮັບຜົນດັ່ງ ນີ້: ມີນິຕິກຳທີ່ເປັນບ່ອນອີງທີ່ໜັກແໜ້ນຂຶ້ນຕື່ມໃຫ້ແກ່ການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ, ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ມີສະພາບຄ່ອງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ຖານລາຍຮັບງົບປະມານເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ວຽກງານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ. ຈາກນັ້ນ ສສຊ ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນຂຶ້ນປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເພື່ອເຮັດໃຫ້ ມີເນື້ອໃນຮັດກຸມຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ກໍ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ. ໃນວັນດຽວກັນນີ້: ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດກໍໄດ້ ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະບັບປັບປຸງ, ເພື່ອໃຫ້ ສສຊ ໄດ້