loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສສຊ ຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ມ.ຖ. 26, 2018 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ ເສດຖະກິດສະບັບປັບປຸງ. ທ່ານ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ ເວົ້າວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2005 ແລະ ໄດ້ປັບປຸງຄັ້ງທີ 1 ໃນປີ 2010 ຊຶ່ງນັບແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ, ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າ: ມີບາງອັນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ບາງຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຍັງບໍ່ທັນລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມ, ບາງນະໂຍບາຍກຳນົດໄປແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເປັນຕົ້ນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ-ກຳມະການຕັດສິນ ຕ່າງໆເນື້ອໃນບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ຊຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປັບປຸງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ເນື້ອໃນຂອງບາງມາດຕາຂອງ ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດສິດລະຫວ່າງສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ທັນປະຕິບັໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ໂຄງປະກອບຂອງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ ໂດຍລວມແລ້ວ ຍັງຮັກສາໂຄງ ປະກອບຂອງກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນທີ່ມີ XI ພາກ, 7 ໝວດ ແຕ່ໄດ້ສັບຊ້ອນ ພາກທີ IV ແລະ ພາກທີ V ຂຶ້ນມາເປັນ ພາກທີ III ແລະ ພາກທີ IV ແລະ ພາກທີ III ມາເປັນພາກ ທີ V ໃນຮ່າງກົດໝາຍສະບັບ ປັບປຸງໄດ້ເພີ່ມມາດຕາຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າໃໝ່ ຈາກ 72 ມາດຕາ ມາເປັນ 89 ມາດຕາ, ໃນນີ້ໄດ້ປັບປຸງ 55 ມາດຕາ, ສ້າງໃໝ່ 17 ມາດຕາ ແລະ ອີກ 17 ມາດຕາ ຍັງຮັກສາຄືເກົ່າ. ເມື່ອກົດໝາຍສະບັບນີ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນດັ່ງນີ້: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດສະບັບປັບປຸງນີ້. ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍປະກອບ ສ່ວນສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ປະເທດເຮົາ, ຂັ້ນຕອນການ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ມີຄວາມວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າ, ພ້ອມທັງສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການ ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດໃນ ເງື່ອນໄຂກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ, ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ຫຼັກການຂອງສົນທິສັນຍາທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີ ມີທາງເລືອກໃນການ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຫຼຸຸດຜ່ອນຄະດີທາງດ້ານ ເສດຖະກິດທີ່ຮ້ອງຟ້ອງຂຶ້ນໄປຫາສານປະຊາຊົນ. ຈາກນັ້ນ ສສຊ ໄດ້ຜັດ ປ່ຽນກັນຂຶ້ນປະກອບຄຳຄິດຄຳ ເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີເນື້ອໃນຮັດກຸມ ຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະໃໝ່. ຈາກນັ້ນ ສສຊ ກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາດ້ວຍ ຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ.