loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສສຊ ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນ ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ

ມ.ຖ. 12, 2018 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5  ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2018 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ  ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນແມ່ບົດ ຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລ້ວ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ  ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ແຜນແມ່ບົດສະບັບນີ້ ມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ໃນການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຂອງບັນດາ ສສຊ ແຕ່ລະທ່ານ, ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນເຫັນດີຕໍ່ຮ່າງເນື້ອໃນແຜນແມ່ບົດດັ່ງກ່າວ  ເປັນຕົ້ນ ການກຳນົດເນື້ອທີ່ດິນ 70%  ສຳລັບສະຫງວນ ແລະ ອະນຸລັກໄວ້ ເພື່ອການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ຮັກສາແຫລ່ງນ້ຳ ແລະ 30%  ສຳລັບນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖ່ານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ,  ເຫັນດີທາງດ້ານຫລັກການ, ວິທີການ, ຮູບແບບ ແລະຊັດສ່ວນການຈັດແບ່ງທີ່ດິນ ຂອງລັດຖະບານ ຂ້ອນຂ້າງຈະແຈ້ງຊັດເຈນພໍສົມຄວນ. ແຕ່ຂະນະດຽວກັນ ບັນດາ ສສຊ ກໍໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນເພີ່ມເຕີມ  ເປັນຕົ້ນຄວນມີການກຳນົດ, ຈັດສັນທີ່ດິນ ແຕ່ລະປະເພດ ຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຢ່າງລະອຽດ  ເພື່ອຫລີກເວັ້ນບັນຫາການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ,  ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ  ໂດຍໃຫ້ຫລາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍຖືສຳຄັນໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ປະຊາຊົນ  ເຂົ້າໃຈຕໍ່ບັນຫາການອອກໃບຕາດິນ,  ການຮັກສາເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນບໍ່ຄວນ ຫັນໄປເຮັດ ແນວອື່ນ,  ບັນຫາການບຸກລຸກທີ່ດິນຂອງລັດໄປເປັນຂອງບຸກຄົນ,  ການກວດກາຄືນບັນດາຂໍ້ກຳນົດ ໃນການຈັດສັນທີ່ດິນປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ບັນຫາສຳຄັນອື່ນໆ.

ສຳລັບການແຍກມາດຕາສ່ວນ 70%, 30% ນັ້ນ ສສຊ ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງກ່ຽວ ຂ້ອງ  ຄວນມີການແຍກເປັນແຕ່ລະຂັ້ນ, ແຕ່ລະແຂວງ, ເຊິ່ງອັດຕາສ່ວນ 30% ເຮົາຄວນແຍກອອກເປັນອັນລະອຽດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດິນ 8 ປະເພດ  ມັນຈະມີຄວາມສັບສົນຫລາຍ  ຖ້າແຍກເປັນອັນລະອຽດແລ້ວ ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເນື່ອງຈາກວ່າ  ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫລາຍ  ແມ່ນຢູ່ໃນມາດ ຕາສ່ວນ 30%;  ການສຳຫລວດ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ  ແມ່ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຈຸດພິເສດ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ທັງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດ ທີ່ພັກ-ລັດຖະບານ ໄດ້ກຳນົດ ໂດຍປຸກລະດົມ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຫລ່ງທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ  ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ທີ່ດິນນັບມື້ມີບົດບາດສຳຄັນ  ໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ   ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ  ແລະ ຍືນຍົງເທື່ອລະກ້າວ.