loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສສຊ ສຳເລັດການປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂົງເຂດລັດຖະບານ

​ພ.ຈ. 29, 2018 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ຂປລ. ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ່ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ວັນທີ 28 ພະຈິກ 2018 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສຳເລັດການປະກອບ ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຕໍ່ບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງອົງການ ກວດກາແຫ່ງລັດ, ໂດຍໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ຕໍ່ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ຮອບດ້ານ ແນໃສ່ຮັບປະກັນ ການຫັນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນການ 5 ປີ ຂອງລັດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ສາມາດແກ້ໄຂສິ່ງກີດ ຂວາງ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ຢູ່ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມຄືນ ຂອງການປະກອບຄຳເຫັນ, ໂດຍລວມແລ້ວ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ເນື້ອໃນບົດລາຍງານ ໂດຍສັງເຂບໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ, ແຕ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ 2 ອົງການດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຄົົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂອງ ກໍຄື ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກວດກາຄືນບາງຂໍ້ມູນ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງານ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 5 ປີ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ອັດຕາສ່ວນການລົງທຶນຂອງ ພາກເອກະຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວກັນ, ສະເໜີລັດຖະບານ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳບັນດາ ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ສູ້ຊົນແກ້ໄຂ ບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນບົດລາຍງານ ໃຫ້ຫລຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ ເຊິ່ງຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າມີບາງຂໍ້ ຄົງຄ້າງແມ່ນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແຕ່ກໍຍັງແກ່ຍາວ; ຊີ້ນຳກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ ທີ່ພົວພັນເຖິງຜົນສຳເລັດ ທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນປີ 2018 ເປັນຕົ້ນ ການສ້າງຄອບຄົວ ວັດທະນະທຳ, ບ້ານວັດທະນະທຳ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ອື່ນໆ ສົ່ງໃຫ້ສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະແຂວງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ,  ຕໍ່ການປະຕິບັດ ແຜນລາຍຮັບງົບປະມານ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ນັ້ນ ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ມີມາດຕະການລະອຽດກວ່າເກົ່າ ໃນການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ, ມີຈຸດສຸມ ແລະ ບຸກທະລຸກວ່າເກົ່າ ເພື່ອບັນລຸຕາມ ແຜນການທີ່ວາງໄວ້. ສຳລັບທິດທາງແຜນການປີ 2019 ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ສັງລວມການປະກອບ ຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອນຳໄປປັງປຸງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ໂອກາດດຽວກັນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ພ້ອມກັນລົງຄະແນນ ສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິກອງ ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ສະບັບ ຄື: ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ ຮັບຮອງ ເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບສະພາບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2019; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບສະພາບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2019 ແລະ ມະຕິວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ເອົາບົດລາຍງານ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2019; ບົດລາຍງານຜົນການ ກວດສອບບົດ ສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ບົດລາຍງານການກວດກາ ຕາມຜົນການກວດສອບ ບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2015-2016.