loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສສຊ ສະເໜີ ສານປະຊາຊົນ ເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາ ໃນການຕັດສິນຄະດີ

ທ.ວ. 6, 2018 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ຂປລ. ໃນວາລະປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ວັນທີ 30 ພະຈິກ 2018,  ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ(ສສຊ) ໄດ້ສະເໜີ  ໃຫ້ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ  ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາການຕັດສິນບາງຄະດີຂອງສານ  ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ,  ຂາດຄວາມຊັດເຈນ,  ບັນຫາຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທຳ ຂອງຜູ້ພິພາກສາ  ຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ.ພ້ອມກັນນີ້, ສສຊ ຍັງສະ ເໜີໃຫ້ສານປະຊາຊົນ  ເອົາໃຈໃສ່ຂອດປະສານງານ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ  ກ່ຽວກັບ ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນກ່ອນການຕັດສິນຄະດີ  ຫລື ພິພາກສາຄະດີຂອງສານ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ,  ບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນບາງເທື່ອ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ບໍ່ຖືກກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ  ເຮັດໃຫ້ຂອດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະວ່າຫລັກຊັບທີ່ນຳມາຄໍ້າປະກັນນັ້ນພັດຖືກປ່ຽນຊື່  ຫລື ໂອນໄປເປັນຂອງຄົນອື່ນ.  ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕະບັດ;  ໃຫ້ກວດກາຄືນການພິຈາລະນາ ແລະ ຕັດສິນຄະດີ  ທີ່ຍັງ ມີລັກສະນະຊັກຊ້າ,  ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ;  ເອົາ ໃຈໃສ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ  ທີ່ເປັນໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ  ແລະ ບັນຫາສຳຄັນ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານ ຄຳພັນ ສິດທິດຳພາ  ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ  ກໍໄດ້ສະເໜີ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນຕົ້ນ  ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາ  ແລະ ພະ ນັກງານຂົງເຂດສານປະຊາຊົນ  ໃຫ້ມີ ຄຸນທາດການເມືອງ,  ມີຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທຳໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະ,  ຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງສານປະຊາຊົນເຂດ  ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າຫາປະຊາ ຊົນ,  ເອົາໃຈໃສ່ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄະດີໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ  ແລະ ຮັບປະກັນ ການ ຕັດສິນຄະດີມີຄຸນນະພາບ,  ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາແບບແຜນ  ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄະດີ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ,  ໂປ່ງໃສ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປັນທຳ.