loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ

​ພ.ຈ. 20, 2019 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019, ທ່ານ ນາງ ບົວຄຳ ທິບພະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທັງເປັນປະທານກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມສະໜັບສະໜູນເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ການລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄັມໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທີ່ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບໍລິຫານປະເທດດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໜ້າ ເຖິງຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກໍໄດ້ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄພພິບັດທໍາມະຊາດນັ້ນ ເຫັນວ່າແມ່ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກມະຫາສານທີ່ສຸດ ແຕ່ລັດຖະບານກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜ່ານຜ່າອຸປະສັກນັ້ນມາໄດ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ໃນນາມຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເຫັນວ່າຍັງມີບາງບັນຫາທີ່ຄວນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ, ຄືດັ່ງພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ, ເປັນວຽກງານທີ່ກະຕຸກທາງດ້ານເສດຖະກິດ; ແຕ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າວຽກງານດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຍ້ອນແນວນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາລາວຫລຸດລົງ ແລະ ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານການສ້າງລາຍໄດ້ ສະນັ້ນ, ຕາມທັດສະນະສ່ວນຕົວ ຈາກການໄປຕິດຕາມກວດກາເຫັນວ່າ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຫລຸດລົງມີຄື:

ອັນທີໜຶ່ງ: ແມ່ນຍ້ອນການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນປະສານງານດີ ຕ່າງໃຜກໍຕ່າງເຮັດ;

ອັນທີສອງ: ແມ່ນການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ໄປກວດເຫັນບັນຫາແລ້ວ ແຕ່ການແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ ກໍຍັງຊັກຊ້າແກ່ຍາວ ເປັນການສ້າງອຸປະສັກໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ;

ອັນທີສາມ: ຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ທີ່ຈະເປັນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ.

ນັ້ນແມ່ນ 3 ສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນດີ ສະນັ້ນ, ຂໍສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ມີການປະສານງານກັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະການແກ້ໄຂບັນຫາ ລວມເຖິງການຄົ້ນຄວ້າການລົງທຶນໃນວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ຈະກໍານົດເອົາຈຸດໃດເປັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວ;

2. ໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເພີ່ມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ໃນການຄຸ້ມຄອງກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບ ໄວກວ່າເກົ່າ;

3. ຄວນຮີບຮ້ອນສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ;

4. ໃຫ້ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ປະສານສົມທົບກັນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວມີສີສັນ, ອາດຈະມີຜະລິດຕະພັນ, ພຶດຜັກ, ຊີ້ນ, ປາປອດສານພິດ ຫລື ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ ເປັນທີ່ລະນຶກ ທີ່ແທດເໝາະກັບທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຝິກອົບຮົມ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມຕ່າງໆໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ;

5. ການກໍານົດພື້ນທີ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນຄໍານຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຕື່ມ.

ກ່ຽວກັບບັນຫາປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຢູ່ໃນສັງຄົມ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແຕ່ສັງເກດຈາກການລາຍງານຂອງສື່ໂທລະພາບໃນເດືອນຜ່ານມາ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າ ໃນປີໜຶ່ງປະຊາຊົນລາວໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸບັດເຫດ 1.000 ຄົນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າສະໄໝສົງຄາມກໍຍັງບໍ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຫລາຍປານນີ້ ດັ່ງນັ້ນ, ຢາກສະເໜີໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂ, ແຕ່ວ່າບັນຫາສໍາຄັນຢາກໃຫ້ມີນິຕິກໍາທີ່ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ຫລື ມີຫລັກສູດເຂົ້າຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ຈະເລີ່ມຈາກອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ຕໍ່ໆໄປ ຢາກໃຫ້ເຮັດແທ້ໆ.

ກ່ຽວກັບ 5 ມາດຕະການຂອງລັດຖະບານ ຂໍສະໜັບສະໜູນທີ່ສຸດ ແຕ່ຢາກຂໍໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບຂໍ້ທີ 5 ວ່າ ປັບປຸງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ດີ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເໝາະສົມກັບໜ້າທີ່ ອັນນີ້ຂໍໃຫ້ເຮັດແທ້ທໍາຈິງ ຜ່ານມາພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດປານໃດກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງ ຢາກສະເໜີກ່ຽວກັບ ການສະເໜີໂກຕາຂອງລັດຖະບານ ຈຳນວນ 2.000 ໂກຕາ ຕາມຈິດໃຈເຫັນດີ ແຕ່ວ່າ 1.500 ໂກຕາ ກໍອາດຈະເໝາະສົມ ເພາະວ່າເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນ, ອັນສໍາຄັນ ຢາກໃຫ້ປັບປຸງພັດທະນາບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ.