loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສສຊ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ມ.ຖ. 21, 2018 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ນີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳ ຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບປັບປຸງ ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ແທດເໝາະກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະໃໝ່. ທ່ານ ສົມພາວ ໄຟສິດ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ຕຸລາ 1995 ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ທີ່ຕັ້ງໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ເປັນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດ ແລະ ມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ປັບປຸງບາງມາດຕາໃນປີ 1999 ໂດຍ ສະເພາະການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຖາບັນການເງິນ ຊຶ່ງໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດມີຄວາມເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ມາເປັນເວລາດົນພໍສົມຄວນມີ ຫຼາຍເນື້ອໃນບໍ່ແທດເໝາະ, ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ມີບາງວຽກ ງານຍັງບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຊຶ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງປັບປຸງບາງບັນຫາດັ່ງລຸ່ມ ນີ້: ປັບປຸງທີ່ຕັ້ງໃຫ້ຊັດເຈນໂດຍ ກຳນົດໃຫ້ຈະແຈ້ງຖານະນິຕິບຸກຄົນຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປັບປຸງພາລະບົດບາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບທິດທາງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທະນາຄານໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ກໍປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງບາງມາດຕາ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ແລະ ສ້້າງມາດຕາໃໝ່ ໃນຂົງເຂດ ວຽກງານວິຊາການທີ່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງກຳນົດ ໃນກົດໝາຍ ແລະ ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ກາງປີ 2016. ຊຶ່ງໂຄງປະກອບຂອງຮ່າງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແມ່ນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ທາງດ້ານໂຄງສ້າງໃໝ່ທັງໝົດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງສ້າງ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍໃນໄລຍະໃໝ່ ຊຶ່ງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປະກອບມີ 10 ພາກ, 7 ໝວດ ແລະ 78 ມາດຕາ ທຽບກັບກົດໝາຍສະບັບເກົ່າມີພຽງແຕ່ 13 ໝວດ ແລະ 62 ມາດຕາ. ພາຍຫຼັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈະມີ ຜົນດັ່ງນີ້: ເຮັດໃຫ້ພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ແທດເໝາະກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະໃໝ່, ການແບ່ງໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລະໂຄງປະກອບການ ຈັດຕັ້ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຊັດເຈນ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນນາມເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ການປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາບໍລິຫານເປັນຮູບປະທຳຍິ່ງຂຶ້ນ, ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ຂອງສະພາບໍລິຫານກໍມີຄວາມຄ່ອງຕົວເພາະມີຄະນະກຳມະການ ຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍສະເພາະດ້ານ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາມີຄວາມ ຊັດເຈນ, ການເງິນ, ການບັນຊີ ແລະ ກວດກາມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ເປັນລະບົບຍິ່ງຂຶ້ນ. ຈາກນັ້ນ ສສຊ ໄດ້ຜັດ ປ່ຽນກັນຂຶ້ນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີເນື້ອໃນຮັດກຸມຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະໃໝ່. ຈາກນັ້ນ ສສຊ ກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ.