loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສສຊ ຊຸດທີ IX ປະຈໍາເຂດເລືອຕັ້ງທີ 04 ແຂວງອຸດົມໄຊ ສໍາເລັດການພົບປະໂອ້ລົມປະຊາຊົນ ຢູ່ເມືອງໄຊ.

ກ.ພ. 23, 2022 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

     ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-17 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ເລື່ອມ ສົນສີວິໄລ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 04 ແຂວງອຸດົມໄຊ, ທ່ານ ສົມຈັນ ເທບພາລີ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງໄຊ ແລະ ທ່ານ ທອງຄໍາ ສີຫາລາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງໄຊ ໄດ້ສຳເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະປະຊາຊົນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II, ຢູ່ຈຸດບ້ານທຸຕິງ, ບ້ານນໍ້າປຼະ, ບ້ານຕາງກົກ, ບ້ານເພີນ, ບ້ານພູວຽງ ແລະ ບ້ານສະຄ່ານ ມີນາຍບ້ານ, ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານເຂົ້າຮ່ວມທັງ ໝົດ 521 ຄົນ, ຍິງ 236 ຄົນ.
     ການລົງເຄື່ອນໄຫວ ພົບປະພໍ່ແມ່ນປະຊາຊົນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ນໍາເອົາເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II, ທີ່ອອກເປັນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ບົດສັງລວມຫຍໍ້ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມາສະເໜີໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສສຊ ແລະ ສສຂ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງບາງຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ອົງການປົກຄອງເມືອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດແຕ່ລະຂັ້ນ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລາງ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ…ເຊິ່ງຄໍາສະເໜີສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສະມາຊິກສະພາ ໄດ້ມີຄຳເຫັນກະຈ່າງແຈ້ງກັບທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈແລ້ວ ແລະ ບາງບັນຫາທີ່ບໍ່ກະຈ່າງແຈ້ງນັ້ນແມ່ນຈະນຳມາປຶກສາຫາລືກັບພະແນກການ, ອົງການກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.
(✍️ : ແສງພອນ ອິນນະລົງ).