loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສພຊ ພິຈາລະນາ ແລະຮັບຮອງເອົາຮ່າງ ມະຕິກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະສານປະຊາຊົນ

​ພ.ຈ. 26, 2019 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນທີ 20-21 ພະຈິກ 2019 ທ້າຍອາທິດທີ 3 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII, ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2020 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຈາກທ່ານ ຄຳສານ ສຸວົງ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ. ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2020 ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຈາກທ່ານ ຄຳພາ ແສງດາຣາ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ. ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີຄຳເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ສອງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫລັງບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ສອງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ຢ່າງມີເຫດມີຜົນ ແລະ ກົງໄປກົງມາແລ້ວ ຕາງໜ້າສອງອົງການດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ບັນດາຄຳຊັກຖາມຂອງ ສສຊ. ພາຍຫລັງປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມການປະກອບຄຳເຫັນຂອງບັນດາທ່ານ ສສຊ ຕໍ່ສອງວຽກງານດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ຕາງໜ້າກອງເລຂານຸການກອງປະຊຸມ, ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຜ່ານຮ່າງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020. ຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ ສສຊ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນຮ່າງມະຕິດັ່ງກ່າວ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມ ສະເໜີບັນດາທ່ານ ສສຊ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ 100 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 3 ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ 1 ທ່ານ ໃນຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 104 ທ່ານ.

ວັນທີ 22 ພະຈິກ 2019 ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ປັບປຸງ) ຈາກທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.  ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີຄຳເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນ. ພາຍຫລັງບັນດາທ່ານ ສສຊ ປະກອບຄຳເຫັນແລ້ວ, ອະນຸກຳມະການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ, ບັນດາທ່ານ ສສຊ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ບັນຫາທີ່ຍັງມີຄວາມສົນໃຈ. ຈາກນັ້ນ, ອະນຸກຳມະການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງເພີ່ມຕື່ມ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີບັນດາທ່ານ ສສຊ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ປັບປຸງ) ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ….ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ…. ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ … ທ່ານ ໃນຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ …. ທ່ານ.