loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສພຊ ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະອົງການກວດກາລັດຖະບານ

​ພ.ຈ. 20, 2019 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ພະຈິກ 2019 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ເຊິ່ງເປັນວາລະການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ຫົວໜ້າກອງເລຂານຸການກອງປະຊຸມ, ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 3 ມະຕິ ຄື: ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2020; ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສະຫລຸບຂາດ​ຕົວ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ງົບປະມານ ປະຈຳປີ 2018, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 9 ເດືອນ, ຄາດຄະເນປະຕິບັດໝົດປີ 2019 ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2020; ມະຕິກອງປະຊຸມ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ບົດສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດສອບ ປະຈຳປີ 2019, ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳປີ 2020, ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນງົບປະມານ​ແຫ່ງ​ລັດ ປະຈໍາ​​ປີ 2018 ແລະ ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານກ່ຽວກັບຜົນການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບ ສົກປີ 2014-2015, 2015-2016 ແລະ ປີ 2017. ຫລັງຈາກບັນດາທ່ານປະທານກຳມາທິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ບັນດາຮ່າງມະຕິ, ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນຮ່າງມະຕິ 3 ສະບັບ. ຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີບັນດາທ່ານ ສສຊ ໃຊ້ສິດຂອງຕົນລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ສະບັບຕາມລຳດັບ ຄື: ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2020 ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ 111 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 3 ທ່ານ ໃນຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 114 ທ່ານ; ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສະຫລຸບຂາດ​ຕົວ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ງົບປະມານ ປະຈຳປີ 2018, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 9 ເດືອນ, ຄາດຄະເນປະຕິບັດໝົດປີ 2019 ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2020 ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ 110 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 3 ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ 1 ທ່ານ ໃນຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 114 ທ່ານ; ມະຕິກອງປະຊຸມ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ບົດສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດສອບ ປະຈຳປີ 2019, ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳປີ 2020, ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນງົບປະມານ​ແຫ່ງ​ລັດ ປະຈໍາ​​ປີ 2018 ແລະ ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານກ່ຽວກັບຜົນການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບ ສົກປີ 2014-2015, 2015-2016 ແລະ ປີ 2017 ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ 110 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 3 ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ 2 ທ່ານ ໃນຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 115 ທ່ານ.

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດວາລະກອງປະຊຸມແມ່ນພາກລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງວິຊາຊີບ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຂອງປະຊາຊົນ ຈາກທ່ານ ສົມພູ ດວງສະຫວັນ ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ. ຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນ. ພາຍຫລັງບັນດາທ່ານ ສສຊ ປະກອບຄຳເຫັນແລ້ວ, ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງ ສສຊ. ຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມການປະກອບຄຳເຫັນຂອງບັນດາທ່ານ ສສຊ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ຫົວໜ້າກອງເລຂານຸການກອງປະຊຸມ, ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຜ່ານຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່ຽວ​ກັບຜົນ​ການ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ນິຕິ​ກຳ​ໃຕ້​ກົດໝາຍ ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ວິຊາຊີບ, ການ​ພັດທະນາ​ສີມື​ແຮງ​ງານ ​ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຂອງປະຊາຊົນ. ພາຍຫລັງບັນດາທ່ານ ສສຊ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນຮ່າງມະຕິດັ່ງກ່າວແລ້ວ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີບັນດາທ່ານ ສສຊ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່ຽວ​ກັບຜົນ​ການ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ນິຕິ​ກຳ​ໃຕ້​ກົດໝາຍ ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ວິຊາຊີບ, ການ​ພັດທະນາ​ສີມື​ແຮງ​ງານ ​ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຂອງປະຊາຊົນ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ 100 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 4 ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ 1 ທ່ານ ໃນຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 105 ທ່ານ.

ວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019 ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກອງປະຊຸມສືບຕໍ່ພາກລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຜົນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການເກັບລາຍຮັບ ຈາກທ່ານ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ; ຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນ. ພາຍຫລັງບັນດາທ່ານ ສສຊ ປະກອບຄຳເຫັນແລ້ວ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງ ສສຊ. ຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມການປະກອບຄຳເຫັນຂອງບັນດາທ່ານ ສສຊ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ຫົວໜ້າກອງເລຂານຸການກອງປະຊຸມ, ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຜ່ານຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ບົດ​ລາຍ​ງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການເກັບລາຍຮັບ. ພາຍຫລັງບັນດາທ່ານ ສສຊ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນຮ່າງມະຕິດັ່ງກ່າວແລ້ວ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີບັນດາທ່ານ ສສຊ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ບົດ​ລາຍ​ງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການເກັບລາຍຮັບ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ….ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ…. ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ…. ທ່ານ ໃນຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ…. ທ່ານ.

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານ ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳທີ່ພົວພັນກັບການເຊົ່າ, ສຳປະທານທີ່ດິນ ຈາກທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນ. ພາຍຫລັງບັນດາທ່ານ ສສຊ ປະກອບຄຳເຫັນແລ້ວ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງ ສສຊ. ຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມການປະກອບຄຳເຫັນຂອງບັນດາທ່ານ ສສຊ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ຫົວໜ້າກອງເລຂານຸການກອງປະຊຸມ, ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຜ່ານຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳທີ່ພົວພັນກັບການເຊົ່າ, ສຳປະທານທີ່ດິນ. ພາຍຫລັງບັນດາທ່ານ ສສຊ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນຮ່າງມະຕິດັ່ງກ່າວແລ້ວ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີບັນດາທ່ານ ສສຊ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳທີ່ພົວພັນກັບການເຊົ່າ, ສຳປະທານທີ່ດິນ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ….ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ…. ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ…. ທ່ານ ໃນຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ…. ທ່ານ.

(ນາງ ສຸມົນທາ ງາໄຊ)