loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສພຂ 5 ແຂວງ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນ

ສ.ຫ. 31, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຊຽງຂວາງ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງ ສພຂຊຽງ ຂວາງ ກັບບັນດາ 4 ສພຂ ຄື: ຫົວພັນ, ວຽງຈັນ, ບໍ່ແກ້ວ​ແລະ ສາລະວັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ປະທານກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກ​ສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ນາງ ສົມພອນ ໂສພິລາວັນ ຮອງປະທານ ສພຂຊຽງຂວາງ, ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ(ສສຂ) ຊຽງຂວາງ ແລະ ສສຂຈາກ 4 ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ I ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງບັນດາອົງການລັດ, ການສ້າງແຜນການຕິດຕາມກວດກາ, ຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ, ການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ ທີ່ຕິດພັນກັບຂົງເຂດຄະນກໍາມະການໃດແມ່ນຄະນະກໍາມະການນັ້ນເປັນຜູ້ສ້າງແຜນການ ແລະ ລົງຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍແຈ້ງໃຫ້​ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະລົງຕິດຕາມກວດກາຮັບຊາບ, ກົນໄກການປະສານງານໃນການສ້າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍລະຫວ່າງ ສພຂ ກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ອອກແຮງງານນອກລະບົບ, ບົດຮຽນໃນການສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແລະ ສພຂ ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງແຂວງວ່າມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກແລະ ຂໍ້ສະດວກ ຄືແນວໃດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແລະ ແກ້ໄຂ.

(ນາງ ສຸກສະຫວັນ  ອິນທະແສງ)