loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສພຂ ເຊກອງ ສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ

ກ.ພ. 21, 2022 | ເຂດ 16 ເຊກອງ

           ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2022 ນີ້, ທີ່ສະໂມສອນສະພາປະຊາຊົນແຂວງ​ (ສພຂ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ (2021-2025) ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານ ສພຂ, ທ່ານ ບຸນຫຼາຍ ບຸດທິ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ, ມີບັນດາທ່ານ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຄະນະຊີ້ນໍາການສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນ ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ.

        ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ນາງ ຄໍາໄພ ວິລະສານ ຄະນະປະຈໍາ, ເລຂາທິການ ສພຂ ເຊກອງ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງຂອງ ສພຂ ເຊກອງ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ( 2016-2020) ໂດຍລວມແມ່ນໄດ້ກໍານົດພະນັກງານເຂົ້າໃນຕໍາແໜ່ງງານຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ແທດເໝາະກັບໜ້າວຽກ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຖານເງື່ອນໄຂທີ່ຂັ້ນເທິງກໍານົດໄວ້ ເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພະນັກງານໄປບໍາລຸງກໍ່ສ້າງ ແລະ ກ່ອນການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃດໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ຜ່ານການປະເມີນກ່ອນການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃໝ່ ຄົ້ນຄວ້າເອົາພະນັກງານທີ່ນອນໃນແຜນກໍານົດກໍ່ສ້າງພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂຶ້ນກັບໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ພ້ອມນີ້ຈະມີການແຕ່ງແຕ່ງພະນັກງານດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃດໜຶ່ງ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການປະເມີນທາບທາມສະເພາະກ່ອນການແຕ່ງຕັ້ງດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃໝ່ ແລະ ຍົກຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ ເຊິ່ງໄດ້ຊຸກຍູ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ນອນໃນແຜນກໍານົດສ້າງພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ໄປຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ທິດສະດີ ແລະ ບໍາລຸງພາສາຕ່າງປະເທດໄລຍະສັ້ນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 16 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ ໃນນີ້, ຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີ ຢູ່ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ 1 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ; ພາຍໃນປະເທດ 6 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ຂັ້ນສູງ 3 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ຂັ້ນກາງ 2 ທ່ານ ແລະ ຂັ້ນຕົ້ນ 1 ທ່ານ; ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາສະເພາະ ຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ພາຍໃນປະເທດ 4 ທ່ານ; ບໍາລຸງພາສາຫວຽດນາມ 3 ທ່ານ ແລະ ຮຽນກົດໝາຍ 45 ວັນ 2 ທ່ານ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ບັນຈຸສັບຊ້ອນ-ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານເຂົ້າໃນຕໍາແໜ່ງງານ ບໍລິຫານປະເພດ 3 ຮອງເລຂາທິການ ສພຂ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ, ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 5 ຫົວໜ້າຂະແໜງ 10 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ ແລະ ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 6 ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ 9 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ.

         ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງກ່ຽວກັບຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ສະບັບເລກທີ 08/ຈພຂ, ລົງວັນທີ 12/2/2021 ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງຂັ້ນແຂວງ; ດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 461/ລບ, ລົງວັນທີ 9 ຕຸລາ 2012 ວ່າດ້ວຍມາດຖານຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ; ແຈ້ງການແນະນໍາຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ ສະບັບເລກທີ 11/ຄຈຂ, ລົງວັນທີ 17/2/2021 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025); ມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 030/ກມສພ, ລົງວັນທີ 3 ມັງກອນ 2018 ວ່າດ້ວຍມາດຖານຂອງພະນັກງານນໍາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

        ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ບຸນຫຼາຍ ບຸດທິ ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານ ເປັນການກະກຽມບຸກຄະລາກອນໃນລັກສະນະເປີດກວ້າງ ເພື່ອໃຫ້ມີແຫຼ່ງເລືອກເຟັ້ນພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງຕອບສະໜອງທາງດ້ານຈໍານວນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ໂຄງປະກອບຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງບັນດາຕໍາແໜ່ງນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ, ແຕ່ລະຂະແໜງການໃນລະບົບການເມືອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງແບບແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ ແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດຕາມຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ. ການສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາ-ຄຸ້ມຄອງເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງວຽກງານພະນັກງານ, ຮັບປະກັນການຫັນວຽກພະນັກງານດໍາເນີນຕາມລະບຽບການ, ແບບແຜນ ເພື່ອຕອບສະໜອງໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງພັກ-ລັດໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ ເປັນການຫັນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບວຽກງານເປັນອັນລະອຽດ, ສ້າງໂຄງການສັງລວມພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນກໍ່ສ້າງ-ບໍາລຸງ, ຄາດຄະເນສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດວາງພະນັກງານຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

        ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກ ບັນດາສະຫາຍ ຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ ຖືກົດລະບຽບຫຼັກການເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ, ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຄົ້ນຄວ້າເປົ້າໝາຍເຂົ້າໃນແຜນກໍານົດພະນັກງານເປັນໝູ່ຄະນະ ແລະ ຕົກລົງຕາມສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ, ພາວະວິໄສຮອບດ້ານ, ຍຸຕິທໍາ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງໂຄງປະກອບເພດ, ເຜົ່າ ແລະ ເລັ່ງໃສ່ພະນັກງານໜຸ່ມໃຫ້ກວມອັດຕາສ່ວນຫຼາຍ.