loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

#ສພຂ ເຊກອງ ຖະແຫຼງການກະກຽມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II

ສ.ຫ. 28, 2023 | ເຂດ 16 ເຊກອງ

        ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2023 ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທ່ານ ນາງ ຄຳໄພ ວິລະສານ ຄະນະປະຈຳ,ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຖະແຫຼງກ່ຽວກັບການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ເຊິ່ງຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນເປັນສຳຄັນ.
        ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂອງ ທ່ານ ນາງ ຄຳໄພ ວິລະສານ ຄະນະປະຈຳ,ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ:ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈະໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຄານ ວັນທີ 22 ສິງຫາ 2023 ແລະ ຈະດຳເນີນໄປເຖິງວັນພະຫັດ ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2023 ເຊິ່ງດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ.ໃນກອງປະຊຸມຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນຄື:ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງທ້ອງຖິ່ນໄລຍະກາງສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ(2021-2025),ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023;ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນໄລຍະກາງສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ(2021-2023),ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີີ 2023;ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງພະແນກການເງິນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານຂອງທ້ອງຖິ່ນໄລຍະກາງສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ(2021-2023),ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023;ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາບຸກລຸກປ່າ ແລະ ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ;ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນການສ້າງຕັ້ງເມືອງໃໝ່(ເມືອງທີ 5 ຂອງແຂວງເຊກອງ);ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄລຍະກາງສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ(2021-2023),ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023;ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄລຍະກາງສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ(2021-2023),ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ2023;ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົານິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານການປະກອບສ່ວນຈາກຊຸມຊົນເຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສາ;ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົານິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາພາຍໃນແຂວງເຊກອງ;ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄລຍະກາງສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ(2021-2023),ທິດທາງແຜນການທ້າຍປີ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023.
         ນອກນັ້ນ ຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄຳເຫັນຂອງຄະນະປະຈຳ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການປກຄອງແຂວງ ແລະ ກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງ ອົງການປົກຄອງແຂວງ,ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊີ້ແຈງຕາມຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
         ພ້ອມນີ້ ທ່ານ ນາງຄຳໄພ ວິລະສານ ກໍ້ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ:ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມ ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຂາຊົນແຂວງຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໂທລະສັບສາຍດ່ວນເພື່ອເປີດກ້ວາງການປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໂດຍກົງຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຈະສົ່ງໄປນັ່ງກອງປະຊຸມຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ(ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ)ຕາມໝາຍເລກ 038 156 ທີ່ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຕາມໂມງລັດຖະການ.
#ໂດຍ: ສຸກກະສັນ ບົວລະພາ.