loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສພຂ ອັດຕະປື ກຽມດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II.

ກ.ພ. 2, 2023 | ເຂດ 17 ອັດ​ຕະ​ປື

ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2023 ນີ້. ທ່ານ​ ນາງ​ ແສງອາລຸນ​ ວົງສາທິການ​ ຄະນະປະຈຳ​ ສພຂ , ເລຂາທິການ​ ສພຂ​ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4​ ຂອງ​ ສພຂ​ ຊຸດທີ​ II​ ຊາບວ່າ: ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະປະຈໍາ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຄວາມຍິນດີ ແລະ ຂໍຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງ ແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານການນໍາທຸກຂັ້ນ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ນັກຮຽຮູ້ ນັກສຶກສາ ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ,ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທົ່ວແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ຊາບວ່າ: ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕາມພາລະບາດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 59 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 82/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ແລະ ປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 27/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 30 ມັງກອນ 2023 ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 04 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II.

ກອງປະຊຸມ, ຈະໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ໃນເວລາ 8:00ໂມງ ເຊົ້າ ຂອງວັນອັງຄານກົງກັບວັນທີ 7 ແລະ ຈະດໍາເນີນໄປເຖິງ ວັນສຸກ ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2023 ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາ 04 ວັນ, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ. ກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງມີວຽກຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:

+ວຽກງານອົງການປົກຄອງແຂວງ.
ຮັບຟັງບົດລາຍງານ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2023;
ບົດລາຍງານ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2023;
ບົດລາຍງານ ຂອງພະແນກການເງິນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂັ້ນແຂວງປະຈໍາປີ 2022, ທິດທາງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2023;
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື

+ວຽກງານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ປະຈໍາພາກໃຕ້ ແລະ ອົງການກວດກາລັດແຂວງ.
ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກໃຕ້; ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2021;
ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023ຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ; ບົດລາຍງານຜົນການກວດກາ ຕາມຜົນການກວດສອບປີ 2020.

+ວຽກງານຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ.
1) ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2023 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ;
2) ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2023 ຂອງສານປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ.
+ວຽກງານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
1) ຮັບຟັງບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2023 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ.

ນອກນີ້, ພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄໍາເຫັນ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ຕາງໜ້າໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຕໍ່ບົດລາຍງານ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຮັບຟັງການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ແລະບົດປະກອບຄຳເຫັນ ຂອງຄະນະປະຈຳ ສພຂ ຕໍ່ບົດລາຍງານ ຂອງ ອົງການວດສອບ ປະຈຳພາກໄຕ້, ອົງການກວດກາລັດຂັ້ນແຂວງ, ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານອົງການການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ ຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງ ຕາງໜ້າອົງການປົກຄອງແຂວງ, ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊີ້ແຈງຕາມຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ , ຄຳຊັກຖາມຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ການປະກອບຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.

ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະປະຈໍາ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເປັນກຽດເຊີນຊວນບັນດາທ່ານ ຈົ່ງຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 04 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ ອັດຕະປື ຊຸດທີ II ຄັ້ງນີ້ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້; ເຊິ່ງຕະຫຼອດໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມ ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໂທລະສັບສາຍ​ດ່ວນ ເພື່ອເປີດກວ້າງການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໂດຍກົງຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຈະສົ່ງໄປຍັງກອງປະຊຸມ ຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ (ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ) ຕາມໝາຍເລກ: 036 156 ແລະ ຕິດຕາມການຖ່າຍທອດສົດສຽງ ຜ່ານລະບົບ Fm 102.4 mhz ທີ່ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 04 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ ອັດຕະປື ຊຸດທີ II ຕາມໂມງລັດຖະການຕະຫຼອດເວລາຂອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມ.
(ພາບ-ຂ່າວ:ສພຂ ອັດຕະປື)