loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສພຂ ສາລະວັນທາບທາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ

ກ.ພ. 23, 2022 | ເຂດ 14 ສາ​ລະ​ວັນ

(ສພຂ) ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຮັບຮອງສະໂມສອນແຂວງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ(ສະບັບປັບປຸງ) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີ ທ່ານຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ;  ມີຕາງໜ້າຈາກສານປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ, ພະແນກຍຸຕິທໍາ, ອົງການກວດກາລັດແຂວງ, ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (ສະບັບປັບປຸງ) ປະກອບມີ VIII ພາກ ແລະ 53 ມາດຕາ ຊຶ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ສຸ່ມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຍົກເອົາປະສົບການ, ບົດຮຽນ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງມາແລກປ່ຽນຄຳຄິດ ຄຳເຫັນນຳກັນ ໃນການກໍານົດໂຄງຮ່າງຂອງກົດໝາຍ,  ບາງມາດຕາ ຕໍ່ກັບອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ, ລົງເລິກໃສ່ມາດ ຕາ 26 ກ່ຽວກັບນິຍາມການພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ, ການແບ່ງຂັ້ນພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ ມາດຕາ 29 ແລະ ມາດຕາ 31, 32 ; ທັງໝົດນີ້ຄະນະກໍາມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປກຊ-ປກສ ສພຂ ຈະໄດ້ລາຍງານຕໍ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສາມາດນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຕໍ່ໜ້າ.

ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ, ສພຂ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຖືກຕ້ອງ, ສ່ອດຄ່ອງ ແລະ ເປັນການເອົາການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງໃຜມັນ, ທັງເປັນການເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສພຂ ຕໍ່ກັບຄວາມຮັບຜີດຊອບການ ເມືອງຂອງອົງການທີ່ມີສິດ ແລະໜ້າທີ່ ໃນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂະ ບວນການຍຸຕິທຳຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ໂປ່ງໃສ.

(ໂດຍ ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)