loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສພຂ ວຽງຈັນ ຈັດກອງປະຊຸມການຕິດຕາມກວດກາ ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດຍຸຕິທໍາ .

ມ.ສ. 27, 2023 | ເຂດ 10 ວຽງຈັນ

         ໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2023 ນີ້ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຂົງເຂດຍຸຕິທໍາ 4 ສະບັບຄື: ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ ສະບັບປີ 2017; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສະບັບປີ 2017 ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ສະບັບປີ 2017 ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄະດີອາຍາ ສະບັບປີ 2017 ທີ່ຈະນໍາລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນເທື່ອທີ່ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມມີ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຮອງຄະນະກໍາມະການ,ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງພ້ອມດ້ວຍວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

      ຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ,ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ແທດເໜາະກັບຕົວຈິງ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ບັນດາທານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ແລກປຽນປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຍຸຕິທໍາຢ່າງມີຈຸດສຸມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ .